Trại hè Sinh viên Tin lành miền Bắc 2023

Từ ngày 29/04 đến 02/05 tại nhà thờ Tin lành Hoàn Dương (tỉnh Hà Nam) đã diễn ra Trại hè Sinh viên Tin lành miền Bắc 2023. Tham dự kỳ trại có sự hiện diện của Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản, Mục sư Ủy viên Tổng hội Hoàng Văn Luân, Mục sư Dương Thanh Đức quản nhiệm HTTL Hoàn Dương, quý Mục sư cộng tác, 135 trại sinh, 20 nhân sự cộng tác viên tổ chức, và quý con dân Chúa tại HTTL Hoàn Dương.

Kỳ trại diễn ra với chủ đề “Đồng Hành”, với các bài học Kinh Thánh, để nhắc sinh viên được Chúa đồng hành để đồng hành với Chúa; được Hội Thánh bảo bọc để đồng hành với Hội Thánh, với cộng đồng Cơ Đốc; để dấn thân vào xã hội. Các sinh viên được nhắc nhở về khải tượng “trở nên một cộng đồng sinh viên Cơ Đốc tôn Chúa Cứu Thế làm chủ, góp phần gây dựng Hội Thánh, tích cực đem ảnh hưởng của Phúc Âm vào học đường và xã hội”. Để thực hiện điều đó, Mục vụ Sinh viên Tin Lành miền Bắc thông qua nhóm nhỏ, gây dựng con người toàn diện trở nên giống như Chúa Cứu Thế, gắn kết với Hội Thánh, sống chứng nhân trong học đường, ảnh hưởng đến cộng đồng. Số lượng người Cơ Đốc quá ít ỏi, lượng sinh viên Cơ Đốc trong những ngôi trường Đại học Cao đẳng lại càng ít ỏi hơn. Vì vậy, công tác gây dựng người trẻ tri thức cho hội thánh cần được nâng đỡ và hỗ trợ để nhiều người trẻ được gây dựng. Xin cầu nguyện cho chúng tôi.

Tạ ơn Chúa đã cho kỳ trại được diễn ra với thời tiết mát mẻ, trong sự bảo bọc và đồng hành của Mục sư Quản nhiệm và con dân Chúa tại HTTL Hoàn Dương. Chúa cũng tiếp trợ cho kỳ trại có đủ mọi sự cần dùng, qua sự cầu thay, kết nối hỗ trợ qua MS N.Đ.M., MS H.T.T., và nhiều tôi con Chúa khác. Chúa cho các trại sinh có những thì giờ gặp gỡ nhau trong các nhóm nhỏ, các trò chơi sinh hoạt, các hội thảo. Xin Chúa dùng mọi điều để gây dựng các sinh viên khi các em trở về. Nguyện Ngài tiếp tục đồng hành với các em. Nguyện Ngài cũng đồng hành với công tác gây dựng sinh viên của Hội Thánh miền Bắc. Xin Chúa ban phước hạnh cho tôi con Chúa. Amen!

Tin tức: HvL