TRƯỜNG TKTH: THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TUYỂN SINH KHÓA 5 NIÊN KHÓA (2021-2025)

Hội đồng tuyển sinh Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội thông báo kỳ thi tuyển sinh Khóa 5 – Niên khóa 2021-2025; Hệ đào tạo Cử nhân Thần học của Trường như sau:

Nguồn: Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội!