Trường TKTHHN: Tốt Nghiệp Lớp Lãnh Đạo Mục Vụ

Từ ngày 03-13/5/2022, Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội và Mạng Lưới Thần Học Giáo Dục Quốc Tế đã tổ chức lớp Lãnh Đạo Mục Vụ cho 31 học viên, thuộc 7 tỉnh miền núi phía bắc.

Các học viên đến từ 7 tỉnh miền núi phía bắc

Trong khoá học này các Mục sư, MsNC, Truyền Đạo, lãnh đạo các Hội thánh đã hoành thành 2 môn học là “Truyền Giáo Và Môn Đệ Hoá” (Kairos and DMM) và môn Cựu Ước Lược Khảo. Đây là hai môn học giúp các lãnh đạo Hội thánh có thêm những kỹ năng và hiểu biết về cách truyền giáo xuyên văn hoá và hiểu khái quát, tổng quan về các sách trong cựu ước.

MS Hội trưởng Bùi Văn Sản tâm tình, khích lệ các học viên

Kết thúc khoá học, Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản có lời tâm tình, khích lệ đối với các học viên. Hiện nay trên miền núi có rất nhiều những Hội thánh đang được mở nhưng thiếu những người được huấn luyện để đào tạo những người khác. Hy vọng sau khoá học này, các tôi tớ Chúa trở về và dạy lại cho các trưởng nhóm, chấp sự trong các Hội thánh góp phần mở mang vương quốc của Chúa.

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

MS Phạm Bá Hạnh – Tổng Thư ký cầu nguyện chúc phước

Chụp ảnh chung cùng các giáo sư

Tin bài: TĐ Liều A Sì