UBTTN: Kỳ Trại Bồi Linh Giáo Viên Dạy Kinh Thánh Cho Thiếu Nhi Tỉnh Cao Bằng

Trong 2 ngày 29-30/09/2023, tại Hội Thánh Tin Lành Én Nội thuộc thôn Én Nội, xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Khối Thiếu Nhi trực thuộc Uỷ Ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Hội cùng với Ban Thiếu Nhi tỉnh Cao Bằng đã tổ chức kỳ trại bồi linh giáo viên dạy Kinh thánh cho thiếu nhi, với sự tham dự của 120 giáo viên đến từ tất cả các khu vực trong tỉnh. 

Tham dự chương trình có Dương Thị Hoà- Trưởng khối Thiếu Nhi, thầy Phạm Xuân Trí- Giảng viên của kỳ trại bồi linh. Về phía Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Cao Bằng có Mục sư Đặng Dùn Hiang- Đặc trách Ban Thiếu Nhi tỉnh tham dự, đồng hành xuyên suốt cùng kỳ trại. Bên cạnh đó, kỳ trại bồi linh vui mừng chào đón Mục sư Tẩn Văn Diêu- Uỷ Viên Ban Trị Sự Tổng Hội tới tham dự và công bố khai mạc. 

Mục tiêu của kỳ trại bồi linh Giáo viên dạy Kinh thánh cho thiếu nhi là các giáo viên tái kết ước với Chúa, trung tín bước đi trong chức vụ Chúa giáo phó. Với chủ đề “Trung tín phục vụ” dựa trên câu Kinh thánh I Sa mu ên 12:24: Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào. Các giáo viên được hoà mình trong sự Thờ phượng Chúa, lắng nghe những chia sẻ sâu sắc trong Lời Chúa từ các diễn giả, được cùng nhau sinh hoạt vui chơi, thi đua tài năng. 

Kỳ trại bồi linh giáo viên dạy Kinh Thánh cho thiếu nhi tỉnh Cao Bằng kết thúc tốt đẹp, phước hạnh trong sự hân hoan, vui mừng của các giáo viên và ban tổ chức. 

Dưới đây là một số hình ảnh về kỳ trại bồi linh:

Tin tức: CTV TT