Trang chủ 2018 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2018

Hội Đồng Lưu Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị

Sáng ngày 14/05/2023, tại Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị (Giao Hà, Giao Thuỷ, Nam Định) đã diễn ra Hội Đồng Lưu Quản Nhiệm,...