Cho Sinh Viên Tạm Nghỉ Học Để Phòng Tránh Dịch Covid-19