ĐĂNG KÝ LỊCH 2024

Ban Truyền thông gửi đến quý lãnh đạo Hôi Thánh mẫu lịch dự kiến và thông tin đăng ký Lịch năm 2024
Lịch 7 tờ, in một mặt (tiếng Kinh và tiếng H’Mông)

Lịch tiếng Kinh
https://drive.google.com/file/d/15NU_gKGSMypt0kl32pcp1WWBxfDA4BTG/view?usp=sharing

Lịch tiếng H-mông
https://drive.google.com/file/d/1WRhvDcQuuVltiyU7uQ0Bzb91hfCwrjeM/view?usp=drive_link

Giá lịch: 25.000/1 Cuốn
Mẫu lịch bên dưới trang
Đăng ký tại: https://forms.gle/oDjsqTTVYCm9o3jQA

Hoặc Zalo: 0772788445 – MS Lê Văn Thành

Theo dõi thông tin trong nhóm Zalo: https://zalo.me/g/bvmixs661

Hạn đăng ký hết này 13/12/2023
Mẫu lịch tiếng Hmong