Giải Thích 120/QĐ-BTSTH: Ban Trị Sự Tổng Hội

Thường Trực Ban Trị sự Tổng Hội đăng lại đăng lại giải thích về quyết định 120 cùng phản hồi các cáo buộc và lập luận từ Ban lãnh đạo “Hội Thánh Tin Lành Hà Nội”.