Thông báo: Chương Trình Lễ Tang Của Truyền Đạo Trí Sự Đinh Hữu Cậy

Ban Trị Sự Tổng Hội Trân Trọng Báo Tin

Truyền đạo Trí sự Đinh Hữu Cậy sinh năm 1949, nguyên Trưởng nhiệm Hội Thánh Thuỷ Nguyên đã yên nghỉ nước Chúa vào lúc 19h40, ngày 23/11/2022 tại thành phố Hải Phòng.

Ban Trị sự Tổng hội trân trọng báo tin để quý tôi con Chúa trong Hội thánh biết và cầu nguyện cho tang lễ và gia đình tang quyến.