Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 07 Đường Thoát

Bài 07 Đường Thoát

Đọc 1 Cô-rinh-tô 10:1-13

1Thưa anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều đã được ở dưới đám mây; tất cả đều vượt qua biển;

2tất cả đều được báp-têm trong đám mây và trong biển để theo Môi-se;

3tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng;

4tất cả cùng uống một thức uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một tảng đá thiêng liêng đi với họ; tảng đá ấy chính là Đấng Christ.

5Dù vậy, phần nhiều trong số họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết trong hoang mạc.

6Tất cả những điều nầy đã xảy ra như một lời cảnh cáo cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như các tổ phụ.

7Cũng đừng thờ thần tượng như một số người trong họ, như lời đã chép:“Dân chúng ngồi lại ăn uống,Rồi đứng dậy nhảy múa.”

8Chúng ta chớ gian dâm như một số người trong họ, để chỉ trong một ngày có hai mươi ba nghìn người gục ngã.

9Cũng chớ thách thức Chúa như một số người trong họ, để rồi bị rắn hủy diệt.

10Và cũng đừng cằn nhằn như một số người trong họ, để phải chết bởi thiên sứ hủy diệt.

11Tất cả những điều nầy xảy ra cho họ như một bài học, và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại.

12Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.

13Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.

Câu căn bản: Những sự thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu!  Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.  Câu 13.

Suy niệm: Cuối câu 13 sứ đồ Phao-lô dạy: “Nhưng trong thử thách, Ngài (Đức Chúa Trời) sẽ mở đường cho ra khỏi…”

Từ “thử thách” trong các câu này cũng là “cám dỗ”. Như thế người tin Chúa cần ý thức rằng “cám dỗ” chính là thử thách.

Mỗi thử thách hay cám dỗ đều có hữu ích về mặt huấn luyện, trắc nghiệm để tìm ra con người thật của mình.

Ta nên xin Chúa cho mình thắng được mọi cám dỗ, vì sa vào cám dỗ là sai cam kết với Chúa và hỏng tác dụng rèn luyện và đào tạo.

Hôm nay chúng ta nói đến “đường thoát” khỏi thử thách hay cám dỗ.

Đừng ai nhầm tưởng rằng cám dỗ đến thì Chúa sẽ luôn ngăn ngừa và cho ta thắng. Vì phương diện đào tạo, Chúa sẽ mở đường, còn ta phải nhận định và quyết định.

Người tin Chúa cần biết rõ về Chúa để luôn kính sợ và vâng lời, nhưng cũng phải biết rõ mình, với những yếu đuối và tính tình của mình.  Vì Chúa cũng dựa vào các yếu tố này mà “mở đường”.  “Mở đường” không có nghĩa là “làm phép lạ”, nhưng thường là soi sáng trong nhận thức sáng suốt và quyết định nhanh chóng.  Cuối cùng, Chúa cho ta nghị lực và can đảm để đắc thắng.

Muốn được Chúa mở đường cho ra khỏi cám dỗ thì phải chuẩn bị và cầu xin Chúa cho được như vậy.

Chuẩn bị sống tương giao với Chúa thường xuyên, nghe lời Chúa dạy, thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh. Sống kỷ luật. Nghĩa là dứt khoát chứ không mập mờ trong các quan hệ, và gữ mình cho khỏi sự băng hoại của thế gian.

Chúa thành tín, nhưng ta phải trung tín thì Chúa mới cho thấy “đường thoát”.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN