Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 6/1/2022: TINH THẦN THỜ PHƯỢNG

Ngày 6/1/2022: TINH THẦN THỜ PHƯỢNG

Ngày 6/1/2022: TINH THẦN THỜ PHƯỢNG

Nê-hê-mi 8:1-10

1 Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước cửa Nước. Chúng nói với E-xơ-ra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên. 2 Ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ, cùng những người có thông sáng nghe hiểu được.

3 Người đứng tại phố ở trước cửa Nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ, cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. 4 Thầy thông giáo E-xơ-ra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy; Ma-ti-thia, Sê-ma, A-na-gia, U-ri, Hinh-kia, và Ma-a-xê-gia, đứng gần người ở bên hữu; còn bên tả người thì có Phê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia, Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri, và Mê-su-lam. 5 E-xơ-ra dở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng; khi người dở sách ra, thì dân sự đều đứng dậy. 6 E-xơ-ra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại rằng: A-men, A-men! rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. 7 Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát, Ha-nan, Bê-la-gia, và người Lê-vi, đều giải cho dân sự hiểu luật pháp; và dân sự đứng tại chỗ mình. 8 Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc.

9 Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. 10 Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.

“E-xơ-ra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại rằng: A-men, A-men! rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng tập trung tại quảng trường để làm gì? Họ đáp ứng ra sao khi Thầy tế lễ E-xơ-ra mở sách luật pháp ra đọc? Tinh thần kỷ luật trong sự thờ phượng của dân chúng ra sao? Làm sao chúng ta có tinh thần kỷ luật trong thờ phượng Chúa và chú ý lắng nghe Lời Ngài như dân Do Thái ngày xưa?

Thờ phượng Đức Chúa Trời là trách nhiệm cao cả và là nhiệm vụ hàng đầu của mọi tín hữu. Lời thiên sứ trong Khải Huyền 14:7 kêu gọi: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước.” Chính Chúa Giê-xu cũng phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Lu-ca 4:8).

Nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất đáng được chúc tụng và tôn thờ, dân Do Thái sau khi hồi hương, xây dựng lại vách thành Giê-ru-sa-lem, đã chú trọng củng cố đời sống tâm linh, quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Dân chúng tập trung lại và mời Thầy tế lễ E-xơ-ra đem Kinh luật ra dạy cho họ. Ông đọc sách luật pháp “từ rạng đông cho đến trưa”, tất cả dân chúng lắng nghe (câu 3). Điều này bày tỏ tấm lòng khao khát được nghe, học hỏi Lời Chúa và tinh thần kỷ luật trong thờ phượng của dân chúng.

Khung cảnh được mô tả thật trang nghiêm, những người lãnh đạo đại diện các chi phái đứng hai bên ông E-xơ-ra để phụ giúp việc giải thích Kinh luật cho dân chúng. Dân chúng tôn kính Lời Chúa nên họ đứng dậy khi ông E-xơ-ra mở sách ra. Đây là một thái độ đáng quý! Khi ông E-xơ-ra chúc tụng Chúa thì tất cả hội chúng đều giơ tay lên mà đáp lại: “A-men, A-men!” rồi cúi sấp mặt mà thờ phượng Chúa. Tinh thần tôn kính Chúa và kỷ luật hạ mình thờ phượng của dân Do Thái lúc bấy giờ đáng để chúng ta học hỏi. Sau khi được nghe Lời Chúa, dân chúng đã khóc trong niềm vui lẫn nỗi buồn. Vui vì được nghe và hiểu Lời Chúa, nhưng buồn vì nhận ra họ đã vi phạm quá nhiều điều răn trong luật pháp của Chúa.

Ngày nay, nhiều khi con dân Chúa đến nhà thờ vào Chúa nhật trong danh nghĩa “đi thờ phượng Chúa” nhưng với tinh thần thờ ơ, sao lãng trước Lời Chúa. Thật buồn khi có nhiều tín hữu rất trung tín đi nhà thờ mỗi tuần nhưng không thể ngồi yên nghe Lời Chúa, cũng không tập trung thờ phượng Chúa mà bị chi phối bởi nhiều chuyện xung quanh. Tinh thần kỷ luật trong sự thờ phượng Chúa của dân Do Thái ngày trước là tấm gương cho Cơ Đốc nhân ngày nay. Con dân Chúa cần được nghe, hiểu và được đụng chạm bởi Lời Chúa để “khóc” trong sự ăn năn lẫn vui mừng “vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi” (câu 10).

Tinh thần kỷ luật trong sự thờ phượng Chúa của bạn như thế nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con chưa có tinh thần kỷ luật trong sự thờ phượng Chúa cách đúng đắn. Xin nhắc nhở con để tập trung nghe và tiếp nhận Lời Ngài mỗi khi thờ phượng Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 6:54-81

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN