Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 1: Nhận Lãnh Đức Tin

Bài 1: Nhận Lãnh Đức Tin

Nhận Lãnh Đức Tin

Đọc 2 Phi-e-rơ 1:1-2

Câu căn bản: …những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi.  Câu 1.

Suy niệm: Chúng ta vừa học xong thư thứ nhất của Sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta tiếp tục với thư thứ hai của cùng tác giả. Các bạn chịu khó một chút nhá, vì đây là Học Biết Chúa Mỗi ngày.

Khác với thư thứ nhất, thư này sứ đồ Phi-e-rơ xưng là Si-môn Phi-e-rơ, và là đầy tớ cùng sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phi-e-rơ xác nhận rõ ông là ai để khỏi bị ngộ nhận. Ông xưng là đầy tớ của Chúa trước khi là sứ đồ ngụ ý rằng ông chỉ là một người phục vụ Chúa.

Phần người nhận thư cũng hơi khác. Đây là những người đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi.

Đức tin nhận lãnh: Đây không phải đức tin do con người nghĩ ra hay do công đức tu luyện, hoặc làm việc thiện lành, nhưng do ơn thương xót và nhân từ của Chúa ban cho. Chúng ta tin Chúa không phải chúng ta tìm ra Chúa, nhưng Chúa tìm ra chúng ta. Đức công chính của Chúa Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã lựa chọn và ban ơn huệ cứu vớt chúng ta. Chúng ta hạ mình tôn thờ và cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương mà kêu gọi chúng ta.

Cùng một đức tin quý giá: sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng, do ân sủng của Chúa mà mọi người tin Chúa đều như nhau cả, và đức tin ấy quý giá vì căn bản trên đức công chính của Chúa và sự hi sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính vì vậy mà chúng ta, dù cách xa hằng  mấy nghìn năm, cũng vẫn đọc thư này và nhận ơn lành của Chúa.

Ân điển và Bình an tràn đầy. Lời chúc quen thuộc nhưng  “nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta”.  Muốn hưởng ân điển và bình an của Chúa tràn đầy, con dân Chúa cần được học về Chúa sâu nhiệm hơn.

Nguyễn Sinh biên soạn

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN