Bài 139: Thế Bí

Bài 139: Thế Bí

Đọc Sáng Thế Ký 21:8-21

Y-sác lớn lên và dứt sữa. Vào ngày cậu bé dứt sữa, Áp-ra-ham tổ chức một bữa tiệc linh đình.
9Sa-ra thấy con trai mà A-ga, người Ai Cập, đã sinh cho Áp-ra-ham đang đùa giỡn,
10thì bà nói với Áp-ra-ham: “Xin ông đuổi hai mẹ con đứa tớ gái nầy đi vì con trai của đứa tớ gái nầy sẽ không được cùng thừa kế với Y-sác, con trai tôi đâu.”
11Lời nầy làm cho Áp-ra-ham đau lòng lắm bởi vì đó là con trai mình.
12Nhưng Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham: “Con đừng nặng lòng về đứa con trai và đứa tớ gái của mình nữa. Sa-ra nói gì con cứ nghe lời nàng, vì bởi Y-sác, sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên con.
13Ta cũng sẽ làm cho con trai của đứa tớ gái nầy trở thành một dân tộc, vì nó cũng từ nơi con mà ra.”
14Sáng hôm sau, Áp-ra-ham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho A-ga. Ông đặt các thứ đó trên vai nàng, trao đứa con trai cho nàng rồi bảo đi. Nàng ra đi, lang thang trong hoang mạc Bê-e Sê-ba.
15Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một bụi cây
16rồi đi và ngồi phía đối diện, cách xa khoảng một tầm tên bắn, vì nàng nói: “Tôi nỡ nào nhìn đứa trẻ chết!” Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng than khóc.
17Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời gọi A-ga và nói: “A-ga, có việc gì với con vậy? Đừng sợ! Vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ khóc ở đâu đó rồi.
18Hãy đứng dậy, đỡ đứa trẻ lên và ôm chặt nó trong tay, vì Ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn.”
19Đức Chúa Trời mở mắt cho nàng và nàng thấy một giếng nước. Nàng đến múc đầy bầu da và đem cho đứa trẻ uống.
20Đức Chúa Trời ở với đứa trẻ. Nó lớn lên, sống trong hoang mạc và trở thành người có tài bắn cung.
21Ích-ma-ên sống trong hoang mạc Pha-ran. Mẹ chàng cưới cho chàng một cô vợ người Ai Cập.

Câu căn bản: Đức Chúa Trời mở mt cho nàng và nàng thấy một giếng nước. Nàng đến múc đầy bầu da và đem cho đứa trẻ uống. (Câu 19).

Suy niệm:  Tôi không biết những nan đề của bạn thực sự là gì, nhưng tôi tin rằng có những khó khăn mà bạn chưa tìm ra giải đáp – những trở ngại làm bạn đau khổ và lâm vào thế bí.

Bạn đang cần Thánh Linh soi sáng tâm linh  để có thể qua Lời Chúa mà tìm ra giải pháp, Kinh Thánh gọi là soi dẫn.

Sáng thế ký 21 nói về trường hợp một phụ nữ và đứa con trai đang khẩn cấp cần sự soi dẫn đó. Câu chuyện bắt đầu với ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra. Chúa hứa ban cho họ một con trai trong lúc họ đã già nua cao tuổi.  Khi đã 90 tuổi ông Áp-ra-ham vẫn chưa thấy con trai Chúa hứa đâu, nên bà Sa-ra tính rằng sẽ tự tay giải quyết nan đề. Bà đề nghị với chồng là sẽ có con với một trong những tớ gái của bà. Nhưng đó hoàn toàn là kế hoạch của bà Sa-ra – không phải của Chúa.

Bà Sa-ra nhờ tớ gái A-ga mà có con trai là Ích-ma-ên, nhưng việc này không vừa lòng Chúa. Cuối cùng bà Sa-ra phải đuổi mẹ con A-ga ra khỏi nhà.

Hai mẹ con lang thang trong rừng. Thấy con thiếu lương thực và khát nước gần chết, A-ga khóc lóc thảm thiết. A-ga gặp nan đề và chỉ có Chúa mới giải cứu được. Chúa nghe tiếng khóc của A-ga và sai thiên sứ an ủi và hướng dẫn nàng. Kinh Thánh ghi: “Đức Chúa Trời mở mt cho nàng và nàng thấy một giếng nước. Nàng đến múc đầy bầu da và đem cho đứa trẻ uống.”

Mỗi chúng ta đều cần được chỉ đạo như thế khi sống trong đời. Chúng ta cần Chúa mở mắt và cho chúng ta thấy giải pháp cho những nan đề của mình qua Lời Chúa. Sự thực là chúng ta không có khả năng tìm ra giải đáp cho các khó khăn mà mình gặp. Như A-ga ngày xưa, chúng ta cần đến Chúa.

Giải pháp – một giếng nước – ở ngay đó, trước mắt nàng, nhưng A-ga không thấy cho đến khi Chúa mở mắt nàng và ban cho một tầm nhìn khác.

Bạn cũng vậy, bạn cần Thánh Linh soi dẫn tâm linh. Khi Chúa mở mắt bạn, bạn sẽ thấy những mạch nguồn phong phú ngay trước mắt bạn.

Hôm nay xin lưu ý:

Có nan đề nào Chúa muốn chỉ cho bạn thấy giải pháp hôm nay không?

Chúa có đòi hỏi bạn mở mắt nhìn vào giải pháp mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho bạn rồi chăng?

Nguyễn Sinh