Ngày 19 tháng Năm: Thực Hiện Những Điều Chỉnh Cần Thiết

Ngày 19 tháng Năm

Thực Hiện
Những Điều Chỉnh Cần Thiết

Ôi ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy,
Ðể tôi có thể vì ái nữ của dân tôi bị giết mà khóc suốt ngày đêm.
-Giê-rê-mi 9:1-

Giê-rê-mi được Chúa mời gọi làm một tiên tri than khóc. Ơn gọi của ông đã đến vào thời kỳ hỗn loạn, đau đớn khi xã hội của ông phải chịu sự suy đồi đạo đức và luân lý trụy lạc. Vương quốc Giu-đa đã quay lưng khỏi Chúa xa đến nỗi chẳng bao lâu nữa sẽ phải đối diện với sự phán xét đáng sợ của Ngài. Đây không phải là thời gian để vui vẻ mà là để khóc lóc. Chúa đã tìm kiếm một người mà Ngài có thể nắn thành loại tiên tri cần thiết cho một thời kỳ ảm đạm như vậy. Ngài đã tìm được Giê-rê-mi. Cái giá mà Giê-rê-mi phải trả rất cao; ông đã hy sinh rất nhiều tự do của tuổi trẻ để trở thành sứ giả của Thiên Chúa. Ông chịu mất gia đình và danh tiếng. Ông chịu đựng sự hiểu lầm, chế giễu và bách hại. Ông bị cầm tù và bị nhạo báng bởi những người mà ông đã đến để cảnh báo về sự phán xét sắp xảy đến của Thiên Chúa.

Sa-tan sẽ tìm cách thuyết phục bạn rằng sự vâng phục mang theo mức giá phải trả quá cao, nhưng nó sẽ không bao giờ nói cho bạn biết cái giá phải trả của việc không vâng phục Chúa. Nếu bạn được Chúa sử dụng để phụng sự Ngài, bạn hãy mong đợi sẽ phải điều chỉnh nhiều thứ trong đời sống mình. Bạn có thể đo được khoảng không gian giữa ngai tòa trên trời và chuồng chiên bò ở Bết-lê-hem không? Từ vai trò Chúa Tể của vũ trụ đến thập tự giá cách nhau bao xa? Đừng để bị lừa dối khi nghĩ rằng sẽ không phải trả giá nào liên quan đến sự vâng phục.

Những điều chỉnh nào Chúa đang đòi hỏi bạn thực hiện? Bạn có sẵn sàng đối diện với những khó khăn và chống đối sẽ xảy đến khi bạn sắp xếp cuộc đời mình cho phù hợp với ý Chúa không? Giê-rê-mi có được sự thỏa lòng sâu xa khi biết ông là một đầy tớ trung tín và được Chúa yêu mến. Phần thưởng của bạn cũng sẽ giống như thế khi bạn chọn vâng phục Chúa Giê-su Christ hoàn toàn, bất kể phải trả giá thế nào.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)