Bài 144: Đức Nhân Từ Của Chúa

Bài 144: Đức Nhân Từ Của Chúa

Đọc Thi-thiên 106:1-12

Câu căn bản: Khi tổ phụ chúng con ở Ai-cập, họ không quan tâm đến các phép lạ của Chúa, cũng chẳng nhớ lại lòng nhân từ của Ngài. Nhưng lại nổi loạn bên bờ biển, tức là Biển Đỏ. Dù vậy Ngài vẫn cứu họ vì danh Ngài, để bày tỏ quyền năng Ngài. Ngài quở Biển Đỏ, nó liền khô cạn; Ngài dẫn họ qua biển sâu như đi qua hoang mạc. Ngài giải thoát họ khỏi tay kẻ ghen ghét, và cứu chuộc họ khỏi tay kẻ thù. (Câu 7-10).

Suy niệm: Khi nhìn vào lịch sử dân Chúa, tác giả Thi-thiên nhận ra rằng nhiều khi con dân Israel cần đến đức nhân từ của Chúa. Họ thường phạm tội và không tin vào lời hứa của Chúa, cũng không để ý đến những chương trình của Chúa được thực hiện. Trong hoang mạc, họ vẫn ao ước những chuỵện không tưởng và trên đất khô hạn họ đã làm Chúa nổi giận. Họ nổi loạn, phạm nhiều tội ác và “hành động một cách độc ác”.

Nhưng dù với những thiếu sót như thế, Chúa nhân từ vẫn tiếp tục ban phước, che chở bảo vệ, chỉ đạo và giải cứu. Đức nhân từ thiện lành của Chúa thật quá vĩ đại đối với dân Chúa.

Sau khi nhìn vào quá khứ, tác giả Thi-thiên quay lại chính cuộc đời hiện tại của mình, ông kêu lên: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, xin hãy cứu chúng con, nhóm họp chúng con từ giữa các nước, để chúng con cảm tạ danh thánh của Chúa và được vinh hạnh ca ngợi Ngài. (Câu 47). Tác giả nhận thấy cần phải cảm tạ Chúa về đức nhân từ và những điều Chúa đã làm cho tác giả.

Hôm nay, bạn hãy nhìn vào chính đời mình, xem thử Chúa đã tỏ bày đức nhân từ của Ngài như thế nào đối với bạn? Bạn có quên lời hứa của Chúa bao giờ không?  Xin đừng coi thường đức thiện lành của Chúa. Hãy cảm tạ Chúa, tôn vinh Ngài. Hiến dâng cuộc đời và những khả năng của bạn để phục vụ Ngài.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha thương yêu, xin dò xét tâm hồn và tư duy của con. Cảm ơn Cha đã nhân từ thương con và tha thứ tội lỗi của con. Con xin dâng Cha cuộc đời và tất cả những gì thuộc về con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 Nguyễn Sinh