Bài 170: Gieo và gặt

Đọc Mác 4:1-20

Câu căn bản: Còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nầy ra ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác nữa một trăm. (Câu 20).

Suy niệm: Ngay từ ban đầu, Chúa Giê-xu đã cho mọi người biết rằng Tin Mừng về kế hoạch cứu rỗi nhân loại sẽ được người đời tiếp thu như thế nào. Lúc ấy Chúa chính là người gieo giống và quần chúng chen lấn ngay trước mặt Chúa là đất gieo.

Sau hơn 2000 năm việc rao truyền Tin Mừng ấy do con dân Chúa nhân danh Chúa mà gieo cũng sẽ theo đúng cảnh tiếp thu như những ngày đầu tiên ấy. Dù cho gặp đất tốt, kết quả gặt hái vẫn khác nhau. Một hạt lúa có thể sản sinh được 30 hay 60 hoặc 100 hạt mới

Tuy nhiên bí quyết gieo giống và kết quả không ở tay người gieo, mà là phép lạ của sự sống. Chúa là Đấng ban sự sống cho mỗi hạt lúa khi gieo xuống đất, để hạt nẩy mầm, mọc lên cây lúa, trổ bông, kết hạt. Tất cả những công đọan phát triển này người gieo hoàn toàn không biết đến, vì đó là một chuỗi những phép lạ.

Người rao truyền Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giê-xu chỉ trung tín vâng lệnh Chúa ra đi, đem Tin Mừng nói cho bà con, đồng bào nghe. Chúa sẽ làm việc trong lòng người nghe để họ tiếp nhận, tin nhận Chúa và được cứu.

Chúng ta, những người trong Hội Thánh phải hỗ trợ cho người gieo giống bằng cầu nguyện, để xin Thánh Linh mở lòng những người nghe Tin Mừng, bắt ma quỷ buông tha những tâm hồn bị nó ngăn cản, để lời Chúa được tiếp thu và quyền năng Chúa làm việc. Có như thế hạt giống mới có cơ nẩy mầm, phát triển và sinh bông kết hạt được.

Hãy học Lời Chúa mỗi ngày để thành người gieo giống, nhưng cũng đừng quên cầu nguyện cho hạt giống đang gieo hay đã gieo, được Chúa ban phép lạ phát triển.

Xin ơn Chúa mỗi ngày cứu thêm nhiều linh hồn đang trên đường vào hỏa ngục mà không biết…

Nguyễn Sinh