Ngày 19 tháng Sáu CẦU NGUYỆN NHƯNG LẠI KHÔNG TIN

Phi-e-rơ gõ cửa ở ngoài cổng, một cô tớ gái tên là Rô-đa chạy ra nghe.
Vừa khi nhận ra tiếng của Phi-e-rơ, cô mừng quýnh và quên mất việc mở cửa,
nhưng chạy trở vào báo rằng Phi-e-rơ đang đứng ngoài cổng.
Nhưng những người ấy nói với cô: “Bộ cô khùng rồi sao!”
Nhưng cô ấy cứ quả quyết rằng đó là sự thật.
Họ lại bảo: “Có lẽ là thiên sứ của ông ấy.”
(Công Vụ 12:13-15)

Bạn có thể cầu nguyện trong tâm trí, nhưng lại nghi ngờ trong lòng. Có những lần Chúa sẽ đáp ứng những lời cầu xin như vậy, như Ngài đã làm khi Phi-e-rơ bị bỏ tù, chờ ngày xử tử. Các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem không có quyền năng gì để giải thoát ông, nên họ đã cầu nguyện. Khi Chúa giải thoát Phi-e-rơ, thì phản ứng của họ chứng tỏ họ nghi ngờ trong lòng. Họ tranh luận rằng Phi-e-rơ không thể nào được thả tự do, ngay cả khi Phi-e-rơ đang đứng ngay bên ngoài và đang gõ cửa!

Có thể nào là một “con người cầu nguyện” nhưng lại không có đức tin không? Có thể nào lại đánh lừa mình tin rằng vì bạn cầu xin Chúa giúp đỡ, là bạn có đức tin nơi khả năng của Ngài có thể đáp ứng những nhu cầu của bạn không? Đức tin của bạn có quá yếu đuối đến nỗi bạn rất sửng sốt khi Chúa đáp lời cầu xin của mình không? Là con cái Thiên Chúa, bạn phải trông đợi Ngài sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của mình. Bạn có cầu xin Chúa thực hiện một điều gì đó nhưng lại không điều chỉnh đời sống mình theo điều mình đang cầu xin không? Nếu bạn đang cầu nguyện cho sự phấn hưng, thì bạn đang chuẩn bị như thế nào để chào đón nó? Nếu bạn đang cầu xin sự tha thứ, thì bạn có còn sống với mặc cảm tội lỗi không? Nếu bạn đã cầu xin Chúa cung ứng mọi nhu cầu của mình, thì bạn có còn lo lắng và bối rối không?

Hãy xin Chúa giúp tăng thêm đức tin cho bạn, rồi bắt đầu sống một cuộc đời phản ánh niềm tin cậy tuyệt đối nơi Ngài. Bởi ân điển Ngài, Chúa có thể đáp ứng những thỉnh nguyện của bạn dù cho bạn thiếu đức tin, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ mất niềm vui mừng khi cầu nguyện trong đức tin.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)