Bài 182: Nơi nương cậy vững chắc

Đọc Châm ngôn 14

Câu căn bản: Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chc, và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn náu. (Câu 26).

Suy niệm:  Nơi nương cậy vững chắc hay nơi ẩn náu là chỗ bảo đảm an toàn – là bảo hiểm – đó là một vấn đề tâm linh. Trong đời có nhiều loại bảo hiểm, nhưng thực sự không bảo đảm. Bí quyết về an ninh hay an toàn trong cuộc đời có quan hệ trực tiếp giữa con người với Đấng Toàn năng.

Ta hãy xem xét cuộc đời của môn đệ Chúa Giê-xu. Việc Thầy của họ bị tử hình trên thập giá đã làm tan hi vọng và đức tin của họ. Họ mệt mỏi chán nản và lo sợ. Thế rồi họ gặp lại Chúa Giê-xu. Chúa phục sinh. Một cuộc thay đổi vô cùng đặc biệt xẩy ra.  Những con người trốn tránh trong căn phòng cửa đóng kín, bỗng xuất hiện nơi công chúng, đứng lên nói về Giê-xu, Thầy của họ đã từ chết sống lại, ai tin nhận Ngài sẽ được tha tội và được trở thành con cái Thượng Đế.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13 ghi rằng: “Khi thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Chúa Giê-xu.”

Các môn đệ Chúa Giê-xu không có học thức nhưng rất trí thức và can đảm. Điều gì đã thay đổi họ từ những con người nhút nhát, ẩn dật, trở thành những người hùng biện không sợ bắt bớ tù đầy?

Họ đã gặp Chúa Phục Sinh ! Không phải chỉ biết và tin Chúa phục sinh, nhưng họ đã gặp Ngài và ngồi nghe Chúa dạy về nước Trời trong suốt 40 ngày. Không có gì trong đời đủ sức thuyết phục họ chối bỏ Chúa hay sa ngã nữa.

Bạn thì sao?

Điều gì làm cho bạn lo sợ khi bầy tỏ cho người khác biết mình là người tin Chúa?  Tại sao bạn chưa dám nói với ai về Chúa, về tin mừng cứu độ của Chúa?

Chắc chắn bạn chưa gặp Chúa phục sinh,  và chưa hết lòng nương náu mình nơi Chúa.

Xin mời bạn cầu nguyện xin gặp Chúa ngay bây giờ, và mạnh dạn công bố Tin mừng cho mọi người.

Nguyễn Sinh