Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyBài 194: Thẩm quyền từ Chúa

Bài 194: Thẩm quyền từ Chúa

Đọc Mác 11:27-33

27Đức Chúa Jêsus và các môn đồ trở lại thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đang đi trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến cùng Ngài,
28và hỏi: “Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền để làm những việc ấy?”
29Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta cũng hỏi các ngươi một câu; hãy trả lời Ta thì Ta sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc nầy bởi thẩm quyền nào.
30Báp-têm của Giăng đến từ trời hay từ loài người? Hãy trả lời cho Ta đi.”
31Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời’ thì ông ấy sẽ nói, ‘Vậy, tại sao các ngươi không tin Giăng?’
32Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ loài người’?” — Họ sợ dân chúng, vì mọi người đều cho rằng Giăng thật là một nhà tiên tri. —
33Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Jêsus: “Chúng tôi không biết.” Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những việc nầy.”

Câu căn bản: Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc này, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền để làm những việc ấy?  (Câu 28).

Suy niệm: Phúc âm Mác đã kể trong chương 1 về việc Chúa Giê-xu vào một nhà hội tại thành Ca-bê-na-um giảng dạy, và mọi người công nhận Chúa dạy với thẩm quyền. Sau đó, một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội đã la lớn lên rằng: “Giê-xu người Na-xa-rét ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài ? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời !”

Mọi người đã nghe Chúa Giê-xu giảng dạy về nước Đức Chúa Trời và chứng kiến việc ma quỷ run sợ và tiết lộ danh tánh của Chúa, đều biết Chúa Giê-xu không phải là phàm nhân. Một hôm khác, Chúa đã vào đền thờ đuổi những kẻ mua bán trong sân đền thờ và mắng họ: “Chẳng phải đã có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc’ hay sao? Nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp.’” (Mác 11:17).

Một hôm khác Chúa vào đền thờ thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến gặp Chúa và hỏi Ngài: Bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc này, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền để làm những việc ấy?   Các vị lãnh đạo dân chúng đang muốn tìm lý do để lên án,  bắt Chúa và trừ diệt Ngài nên mới hỏi về thẩm quyền.

Chúa Giê-xu không trả lời họ, nhưng đặt ra một câu hỏi, nếu họ trả lời được thì Ngài mới cho họ biết do thẩm quyền nào mà Ngài hành động như thế. Các nhà lãnh đạo bàn bạc với nhau rồi không trả lời câu hỏi của Chúa.

Trong thế kỷ 21, người phục vụ Chúa theo mệnh lệnh của Ngài cũng thường bị người đời gạn hỏi về thẩm quyền mà họ giảng truyền Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giê-xu như thế.  Lý do cũng y hệt như những người đặt câu hỏi cho Chúa Giê-xu ngày xưa, vì thật sự người ta không hiểu do đâu mà con dân Chúa dám can đảm kêu gọi mọi người tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội và được cứu khỏi cuộc đời tăm tối trong tội ác này?

Người ta sau 21 thế kỷ, vẫn chưa biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, vào đời để cứu tội nhân, cho mọi người được trở lại làm con của Thượng Đế và thoát khỏi cuộc đời lầm than trong tội ác. Chính vì vậy mà người tin Chúa càng phải giải bầy cho đồng bào biết rõ về Chúa Giê-xu và quyền năng của Ngài.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN