Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuNghiên Cứu Kinh ThánhBằng Chứng Đi Trước Thông Tin

Bằng Chứng Đi Trước Thông Tin

Tân tín hữu có thể bày tỏ bằng chứng nào để xác tín đức tin của mình? Làm thế nào để sự kết ước của họ với Đấng Christ được thể hiện không phải như việc thêm một tôn giáo vào nhiều thứ tôn giáo đã có? Nói một cách thuộc linh là họ cần phải cố gắng hết sức mình giữa vòng những người vô tín, nhưng làm thế nào đây?

Những tín hữu trên đảo Cơ-rết đã đối diện với sự thách thức như thế và nan đề thật sự rất lớn. Văn hóa người Cơ-rết có rất nhiều thần thánh. Người Cơ-rết tiêu tốn thời gian vào những chuyện hư không, lời hứa suông, và sự phỉnh dỗ (Tit 1:10-13). Vì vậy, làm thế nào để lòng trung tín của Cơ Đốc nhân với một Đức Chúa Trời nữa được thể hiện cách đúng đắn, ấy là chưa nói đến việc đem đến sự thay đổi trong xã hội?

Phao-lô đã nhận ra tình thế tiến thoái lưỡng nan mà các Cơ Đốc nhân đầu tiên này đã phải đối diện qua bức thư ngỏ của ông cho Tit với lời xác chứng rằng “Đức Chúa Trời không thể nói dối”. Cũng một lẽ ấy, dân sự của Ngài cũng phải là những người thành thật, chính trực và đáng tin cậy. Làm thế nào để điều đó có thể xảy ra? Ấy là qua việc nói ít làm nhiều. Đó là cách để xây dựng bằng chứng chắc chắn về lối sống mới và đáng tin cậy, tạo ảnh hưởng lâu dài.

Sứ đồ Phao-lô kêu gọi việc thực hiện chiến lược đó giữa vòng các nhóm tân tín hữu:người già cả (2:2) các bà già (2:3), đàn bà trẻ tuổi (2:2-5), những người trẻ tuổi (2:6), bản thân Tít (2:7-8) và các tôi tớ (2:9-10). Mỗi nhóm người này phải thực hiện những việc lành thể hiện đức tin được liệt kê trong đoạn 3:1-8.Phao-lô nhấn mạnh rằng mọi người phải “lo chăm chỉ làm việc lành”(câu 8). Họ phải lánh đi những điều cãi lẽ dại dột vì mấy điều đó là vô ích đối với sự làm chứng của họ.

Các đồng nghiệp của bạn có nhìn thấy những việc lành giống Đấng Christ của các Cơ Đốc nhân tại nơi bạn làm việc không? Hay sự bày tỏ về đức tin của họ thì ít mà lời nói và ý tưởng Cơ Đốc thì nhiều? Việc bước đi với Đấng Christ của chính bạn có sản sinh ra những kết quả có thể nhìn thấy được ở trước mặt đồng nghiệp của bạn, như sự kiên nhẫn, chịu đựng, lòng thương xót, trung tín, quản lý tốt hơn,chăm chỉ làm việc, hoặc trung tín hầu việc không? Đó là loại bằng chứng cho thấy đức tin của bạn vào Đấng Christ thực có quyền năng và ảnh hưởng hay không

Tit 3:1-8

1Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành, 2 chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. 3 Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. 4 Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, 5 không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh 6 mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; 7 hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.8 Lời nầy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người

Phao-lô viết thư này cho một người được gọi là Tít, là một trong những người đồng công của ông, cũng là người đang chăm sóc cho Hội thánh mà Phao-lô đã thành lập tại đảo Cơ-rết. Người Cơ-rết thờ cúng nhiều tà thần, kể cả nhiều hình tượng do họ tự tạo ra. Giữa nền văn hóa bại hoại như vậy, Phao-lô đã khuyến khích Tít thúc đẩy các tín hữu bày tỏ một tấm gương Cơ Đốc đích thực.

(còn tiếp)

Tích tài liệu: Bày Tỏ Đức Chúa Trời Qua Công Việc Của Bạn

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN