Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 74: Một Nửa Hay Toàn Bộ?

Bài 74: Một Nửa Hay Toàn Bộ?

Bài 74: Một Nửa Hay Toàn Bộ?

Đọc Rô-ma 6:15-23

15Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển, nên chúng ta sẽ cứ phạm tội không? Chẳng hề như vậy!
16Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặc nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính.
17Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì anh em đã từng làm nô lệ cho tội lỗi mà nay thật lòng vâng phục tiêu chuẩn giáo huấn đã ủy thác cho anh em,
18và anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi, trở thành nô lệ cho sự công chính.
19Vì xác thịt anh em yếu đuối nên tôi nói theo cách loài người. Anh em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự gian ác chất chồng thể nào, thì bây giờ, hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy.
20Khi còn là nô lệ cho tội lỗi thì anh em được tự do đối với sự công chính.
21Lúc ấy anh em thu được kết quả gì mà bây giờ anh em lại phải hổ thẹn? Sự cuối cùng của những điều đó là sự chết.
22Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời.
23Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.

Câu căn bản: Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. (Câu 23).

Suy niệm: Một gã thanh niên sau khi lấy của cha một số tiền, đã bỏ nhà đi một nơi xa và không ai nghe tin tức gì trong nhiều năm. Sau đó nghe tin mẹ qua đời, hắn bỏ lờ không cần biết. Một thời gian sau lại nghe nói cha qua đời, lần này hắn vội vàng trở về để xem cha có để lại gì cho hắn không. Gia đình tiếp đón hắn rất tử tế, và khi luật sư đọc chúc thư của cha hắn, mọi người đều có mặt để xem phần của mình được là bao nhiêu. Sau khi đã đọc phần của hai người anh hắn, luật sư đọc đến phần của hắn. Bản chúc thư trong phần này viết khá dài, trong đó nói đến ngày tháng hắn bỏ nhà ra đi, hắn đã sống truỵ lạc như thế nào và cha mẹ rất đau buồn. Hắn nghe một lúc, tức giận quá vì chúc thư chỉ lên án hắn mà chẳng thấy nói gì phần gia tài dành cho hắn cả. Hắn nghe nửa chừng, vội đứng lên, chửi thề mấy câu rồi bỏ ra, đi luôn trong ba năm trời sau đó không biết đi đâu.

Người luật sư thi hành chúc thư phải tìm mãi mới gặp hắn. Ông ta bảo: Hôm ấy anh vì giận mà bỏ đi, tôi đọc mới có một nửa phần chúc thư dành cho anh. Phần sau, cha anh mặc dù lên án anh, đã để lại cho anh số tiền 100 nghìn đô-la. Tôi phải đem đến cho anh hôm nay. Nếu ngày ấy anh chịu khó nghe nốt nửa sau của chúc thư, anh đã được hưởng số tiền này rồi.

Nhiều người ngày nay cũng có thái độ như thế đối với Kinh Thánh, nghĩa là không đọc cho thấu đáo, mà chỉ đọc qua loa và còn phê bình là Kinh Thánh chỉ chuyên môn lên án. Thí dụ như câu:

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nếu chỉ đọc đến đó thôi, nhiều người cho rằng Chúa quá độc ác, và không chịu tin nhận Ngài.

Nhưng nửa sau của câu Kinh Thánh này như sau:

Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh hằng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu

Ta nên nhớ rằng Kinh Thánh lên án, nhưng cho biết kế hoạch cứu rỗi nhân loại khỏi bị diệt vong. Nếu ai bình tâm suy nghĩ, phải tin Kinh Thánh là mạc khải của Chúa cho đời mình.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN