Thứ Hai, Tháng Tư 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 15/3: KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ ĐỐI VỚI SỰ THÁNH KHIẾT

Ngày 15/3: KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ ĐỐI VỚI SỰ THÁNH KHIẾT

Ngày 15 tháng Ba

KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ
ĐỐI VỚI SỰ THÁNH KHIẾT

Dọc đường, tại một chỗ họ dừng lại nghỉ đêm,
Chúa gặp Môi-se và định giết ông.
-Xuất Hành 4:24-

Môi-se vừa mới nhận lãnh một trong những mạng lệnh trọng đại nhất trong lịch sử. Ông phải là công cụ của Chúa, để giải thoát dân tộc Y-sơ-ra-ên và dẫn họ vào miền Đất Hứa. Môi-se phải hướng dẫn để họ trở thành một vương quốc tư tế và một dân tộc thánh (Xuất Hành 19:6). Tuy nhiên, chính Môi-se lại không vâng phục tất cả các lệnh truyền của Chúa, vì ông chưa bao giờ cắt bì cho con trai mình. Đây là một lệnh truyền từ lâu đời của Chúa mà Môi-se đã bỏ qua. Đáp ứng của Chúa là chuẩn bị giết Môi-se. Đây là một trong những con người vĩ đại nhất trong lịch sử suýt phải tử hình trước khi thi hành nhiệm vụ mà Chúa đặt trước mặt ông. Môi-se không thể mong đợi cứ ngang nhiên phớt lờ một lệnh truyền của Chúa mà vẫn được sử dụng một cách đầy quyền năng trong công việc linh thánh của Ngài. Giả như Môi-se đã không nhanh chóng đáp lại trong sự vâng phục, thì chắc hẳn ông đã mất mạng rồi.

Môi-se học được rằng Chúa không đề ra ngoại lệ nào đối với sự thánh khiết. Khi Chúa nêu ra một yêu cầu nào cho dân Ngài, Ngài chắc chắn cũng đòi hỏi điều đó từ những người lãnh đạo. Chúa muốn làm cho đời sống của Môi-se trở nên một xa lộ thánh khiết để qua đó Ngài có thể đem ơn cứu chuộc đến cho hằng triệu người. Chúa phải điều chỉnh một số điều quan trọng trong đời sống của Môi-se trước khi Ngài sử dụng ông để dẫn dắt dân Ngài.

Bạn có đang nỗ lực phụng sự Chúa nhưng lại bỏ qua điều gì đó mà Ngài đã phán bảo bạn phải thực hiện không? Bạn có đang sống cuộc đời mình như thể Chúa không nhìn thấy sự bất tuân của bạn không? Bạn có áp dụng những tiêu chuẩn của Chúa cho chính mình một cách khắt khe như bạn áp dụng cho người khác không?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN