Cầu Nguyện là một sự nhiệm mầu đối với đại đa số Cơ Đốc Nhân nhưng đối với Cụ ANDREW MURRAY cầu nguyện là chiếc chìa khóa mở những cánh cửa để bước vào một cuộc đời mãn nguyện và tươi mới.

“ Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt .Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết … Đoạn Chúa Giê Xu phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, dẫu Ngài nín nhịn với họ khá lâu ư? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ ” {Luca 18.1-8}
Cần phải bền đỗ cầu nguyện, đó là một trong những lẽ mầu nhiệm, vĩ đại nhất của sự cầu nguyện. Chúng ta khó mà hiểu nổi tại sao Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và khao khát ban phước cho chúng ta, lại chờ cho chúng ta cầu xin Ngài nhiều lần nhiều lượt, đôi khi năm này qua năm khác trước khi Ngài đáp lời cầu xin của chúng ta.
Bền đỗ cầu nguyện là một trong những khó khăn thực tiển lớn nhất, trong sự vận dụng đức tin cầu nguyện sau khi cầu xin nhiều lần mà không được đáp lời, xác thịt biếng nhác của chúng ta dễ tưởng rằng phải đầu phục Chúa, không nên cầu xin điều đó nữa, vì Đức Chúa Trời có một lý do bí ẩn nào đó để không ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin.
Chúng ta chỉ thắng sự khó khăn này bởi đức tin mà thôi. Một khi đức tin dựa vào lời Đức Chúa Trời và Danh Chúa Giê Xu và đã nhờ Thánh Linh chỉ dẫn để tìm kiếm ý muốn và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong lời cầu xin, dầu Đức Chúa Trời còn chần chừ và chưa đáp lời, chúng ta cũng không nên chán nãn.Hội Thánh cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện đức tin có quyền năng không ai cưỡng nổi, đức tin thật không bao giờ thất vọng cũng như nước phải dồn chứa lại một nơi rồi mới chảy tràn xuống mạnh mẽ được, lời cầu nguyện thường khi phải dồn lại thành nơi, cho đến khi Đức Chúa Trời thấy là đủ rồi và Ngài đáp lời.
Như người làm ruộng, phải đi mười ngàn bước và phải gieo mười ngàn hạt giống, mỗi bước và mỗi hạt giống là một phần nhỏ cho sự chuẩn bị mùa gặt cuối cùng, lời cầu nguyện cần phải bền đỗ từ ngày này qua ngày khác, mỗi lời cầu nguyện đều cần thiết để đạt được ơn phước mà chúng ta mong đợi.
Không một lời cầu nguyện đức tin nào lại thiếu hiệu nghiệm trên trời, mỗi lời cầu nguyện đều được chứa trong kho báu cho đến khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin của người nào bền đỗ đến cuối cùng. Đức tin không có suy nghĩ theo khả năng của con người, nhưng dựa vào lời của Đức Chúa Trời Hằng Sống “ Ápraham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy rồi mới được điều đã hứa”
{ Hêbơrơ 6.15 }. Chúng ta cũng phải học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa { Hêbơrơ 6.12 }.
Muốn có được sự vui mừng tin cậy và nhịn nhục đợi chờ trong khi bền lòng cầu nguyện, chúng ta phải hiểu hai từ mà Chúa dùng để mô tả bản tính và thái độ của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đối với những người ngày đêm kêu xin Ngài “ Ngài nín chịu với họ khá lâu ư ?… Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ ”
”Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ”. Đức Chúa trời chuẩn bị sẳn ơn phước, chẳng những Ngài sẳn sàng, Ngài còn lại khao khát ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin nữa, tình thương đời đời của Ngài chỉ muốn bày tỏ ra với những kẻ yêu mến Ngài, chỉ muốn thỏa mãn theo nhu cầu của họ thôi, Đức Chúa Trời không chậm trễ giây phút nào hết, Ngài sẽ dùng tất cả quyền năng của Ngài để đáp lời.
Nhưng nếu Ngài yêu thương chúng ta như vậy và quyền năng của Ngài vô hạn, tại sao chúng ta phải thường chờ lâu mới nhận được Ngài nhận lời ? Và tại sao những kẻ được chọn của Đức Chúa Trời đang khi gặp đau đớn và tranh chiến, phải kêu xin ngày và đêm? “Ngài nín nhịn với họ khá lâu”. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và mưa cuối mùa (Gia cơ 5.7). Người làm ruộng trông chờ mau đến mùa gặt, nhưng người cũng biết rằng cây lúa mọc lên phải có đủ mưa nắng và người bền lòng chờ đợi.
Đứa trẻ thường muốn hái trái xanh, nhưng người làm ruộng phải biết chờ đợi cho đúng lúc đúng thì.
Mọi sự sống được tạo dựng nên nằm trong qui luật phát triển từ từ. Bản tính thuộc linh của con người cũng phải nằm trong qui luật đó. Con người chỉ đạt được phần mà Cha đã dành cho mình trong quá trình phát triển. Cha nắm trong tay mọi thì giờ và mọi mùa. Chỉ mỗi mình Cha biết được khi nào một linh hồn hoặc một Hội Thánh đạt được đủ đức tin để có thể thực sự nhận và giữ ơn phước mà Chúa muốn ban. Một người cha có một đứa con duy nhất mong cho nó đi học nội trú mau trở về nhà, tuy nhiên, người cha cũng kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thời gian học tập hoàn tất. Đức Chúa Trời đối với con người cũng như vậy. Ngài nín nhịn với họ khá lâu và Ngài vội vàng đáp lời cầu xin của họ.
Hiểu được lẽ thật này, người tín hữu sẽ trau giồi các đức tính kiên nhẫn và đức tin, chờ đợi và vội vàng, những đức tính này là bí quyết của sự bền lòng cầu nguyện. Bởi đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta biết ngay rằng mình nhận được điều mình cầu xin nơi Ngài. Đức tin nhận và nắm chặt sự đáp lời trong lời hứa, như là một sở hữu thuộc linh vô hình đó, nhưng có một sự khác biệt giữa đức tin nắm lấy lời hứa và biết mình được nhậm lời, vì đức tin rõ ràng hơn, đầy đủ hơn,chín mùi hơn nhận được lời hứa kinh nghiệm hiện tại .Chính trong lời cầu nguyện bền đỗ tin cậy và ngợi khen mà linh hồn lớn lên hiệp một với Cứu Chúa và nhận được ơn phước trong Ngài.
Có thể có những sự việc xung quanh chúng ta cần phải sửa lại cho ngay thẳng qua lời cầu nguyện, trước khi chúng ta nhận được điều mình cầu xin. Đức tin vâng phục tin rằng mình đã nhận được điều mình xin, đức tin đó chờ đợi Đức Chúa Trời thi hành theo giờ của Ngài, đức tin đó biết mình đã thắng và phải thắng. Đức tin đó tiếp tục cầu nguyện và cảm tạ bền lòng quyết tâm, cho đến khi ơn phước đến. Thế là có sự phối hợp giữa hai việc thoạt đầu có vẻ mâu thuẫn, đức tin vui mừng nhận được điều Đức Chúa Trời đã hứa như là một sở hữu hiện tại và bền lòng kiên nhẫn cầu xin ngày và đêm cho đến khi nhận được ơn phước mình cầu xin. Sự “vội vàng ” của Đức Chúa Trời ” nín chịu ” gặp đức tin đắc thắng và bền lòng của đức tin đang chờ đợi .
Mối nguy hiểm lớn nhất trong sự chậm chạp đáp lời cầu nguyện này là chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng Chúa không muốn ban cho ta điều ta cầu xin. Nếu chúng ta cầu nguyện phù hợp với lời Kinh Thánh và theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì không nên lo sợ như vậy. Hãy học tập chờ đợi Đức Chúa Trời. Ngài cần có thì giờ đối với chúng ta. Nếu chúng ta dành thì giờ tương giao với Đức Chúa Trời mỗi ngày để sự hiện diện của Ngài chói sáng trong chúng ta, nếu dành thì giờ mỗi ngày cho đức tin tràn ngập cả con người chúng ta, chính Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta từ đức tin tới sự thấy được, chúng ta chắc sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chớ để cho sự chậm chạp đáp lời lay chuyển đức tin của chúng ta. Đức tin nắm chặt, trước hết là cây lúa, kế đến là bông lúa, sau đó là hạt lúa trong bông lúa.
Mỗi lời cầu nguyện đức tin, đưa chúng ta vào một bước gần hơn đến sự đắc thắng cuối cùng. Mỗi lời cầu nguyện đức tin làm cho lượng cầu nguyện đức tin dầy hơn và chỉ có Đức Chúa Trời biết được lượng này thôi. Lời cầu nguyện đức tin chiến thắng trở ngại trong thế giới vô hình, mỗi lời cầu nguyện đức tin đem sự cuối cùng mau đến hơn.
Hỡi các con cái của Đức Chúa Trời, hãy dành thì giờ cho Cha, hãy để cho Cha có thì giờ. Ngài nín lặng đối với chúng ta, Ngài muốn ban ơn phước sung mãn, tràn đầy chắc chắn. Hãy để cho Ngài có thì giờ, trong khi đó, hãy cầu xin ngày và đêm. Hãy nhớ lời Chúa phán ” Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ “.
Thật không kể xiết phước hạnh của lời cầu nguyện bền đỗ. Thật không có gì tra xét lòng chúng ta bằng lời cầu nguyện đức tin. Lời cầu nguyện đức tin dạy chúng ta khám phá, xưng ra và từ bỏ tất cả điều gì ngăn trở ơn phước đến, tất cả những gì không phù hợp với ý Cha. Lời cầu nguyện đức tin đưa chúng ta đến gần Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất dạy chúng ta cầu nguyện. Lời cầu nguyện dẫn chúng ta đến sự đầu phục Chúa trọn vẹn hơn, giúp chúng ta hiểu rõ chúng ta được đến gần Chúa không nhờ gì khác ngoài Huyết Chiên Con và Thánh Linh Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện đức tin dạy chúng ta ở trong Chúa cách đơn sơ.
Hỡi các Cơ Đốc Nhân, hãy để Chúa có thì giờ, Ngài sẽ làm trọn điều gì liên quan đến các bạn. Khi các bạn bước vào ngưỡng cửa cầu nguyện, hãy nhớ mật mã của Đức Chúa Trời ” nín nhịn, vội vàng”. Đó cũng là mật mã của bạn nữa, dù bạn cầu nguyện cho chính mình hay cho người khác. Mọi lao động chân tay hoặc trí óc đều cần có sự cố gắng và thời gian, lao động phải tốn thì giờ. Chỉ có lao động siêng năng và suy nghĩ {Thông Minh} mới khám phá được kho tàng giấu kín trong thiên nhiên.
Tuy chúng ta không hiểu nỗi “nghề nông thuộc linh” cũng vậy. Hạt giống chúng ta gieo xuống mãnh đất của Thiên Đàng, những công khó của chúng ta đổ ra cho Nước Trời cũng đòi hỏi tất cả con người của chúng ta, nghĩa là chúng ta phải tốn thì giờ, hao công sức, trong khi cầu nguyện chúng ta hãy vui lòng tin cậy rằng đến thì chúng ta sẽ gặt nếu chúng ta không ngã lòng.
Chúng ta cũng hãy học bài học này khi chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh của Đấng Christ.Trong khi Chúa còn đi vắng. Hội Thánh giống như người góa phụ nghèo bị kẻ thù ăn hiếp. Khi chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh còn ở dưới quyền lực của thế gian, chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời thăm viếng Hội Thánh của Ngài, qua những việc quyền năng của Đức Thánh Linh và chuẩn bị với lòng tin chắc rằng cầu nguyện không thôi, không ngã lòng, không mòn mỏi sẽ có kết quả.
Hãy để cho Đức Chúa Trời có thì giờ, và hãy cầu xin ngày và đêm “Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người được chọn, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại nín nhịn với họ khá lâu ư? “Ta nói cùng các ngươi. Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ”.
Trích :Trong Trường Cầu Nguyện với Đấng Christ (Trang 129 Bài 16) Biên soạn: Mục Sư Tiến Sĩ Andrew Murray

nguonhyvong