Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTin TứcBan Trị Sự Tổng HộiĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 35: TÂN BAN TRỊ SỰ TỔNG HỘI...

ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 35: TÂN BAN TRỊ SỰ TỔNG HỘI NHIỆM KỲ 2017 – 2021

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2017, Đại Hội đồng lần thứ 35 bước vào chương trình Bồi linh ra mắt Tân Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2017 – 2021. Dưới sự hướng dẫn, tể trị của Đức Chúa Trời Đại Hội đồng bầu ra 17 Quý tôi tớ Chúa ứng vào Ban Trị sự Tổng hội để lo công việc Chúa chung cho các Hội thánh.

Mục sư Nguyễn Đức Đồng – Tân Phó Hội trưởng Ngoại vụ cầu nguyện khai lễ

Mở đầu, Đại Hội đồng cùng hoà lòng thờ phượng ngợi khen Chúa bản thánh ca “Bàn Tay Mang Dấu Đinh”  “Bước Với Chúa Yêu Thương” với sự hướng dẫn của Mục sư Lê Hải Dương – Ủy viên Ban Trị sự Tổng hội.

Hội thánh Hà Nội tôn vinh Chúa bằng tiết mục múa qua bản Thánh ca: Khi Chúa trở lại

Ban hát các Hội thánh vùng Duyên hải tôn vinh Chúa bản Thánh ca: Trung thành tín nghĩa

Ban hát các Hội thánh người Hmong vùng Đông Bắc tôn vinh Chúa bản Thánh ca: Hãy tỉnh thức

Mục sư Hồ Thế Nhân – Tổng Thủ quỹ Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ chia sẻ lời Chúa với đề mục: “Thiên Chức Công Bố Lời Chúa”. Nhằm khích lệ các tôi tớ Chúa giải lời Chúa cách trung thành chân thực. Chức vụ Công Bố Lời Chúa cần thống nhất trong Thánh Kinh Thần Học, trong trọng tâm của Kinh Thánh, với trọng lượng của thời gian, trong thẩm quyền của tác phong, tôn cao Đức Chúa Trời, thích thị Lời Chúa, đem đến kết quả cho công việc nhà Chúa.

Sau thì giờ lắng nghe lời Chúa, Đại Hội đồng nhiệt liệt chào mừng Tân Ban Trị sự Tổng hội bằng việc xướng tên từng Quý tôi tớ Chúa trình diện.

Tân Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2017 – 2021, với danh sách Quý tôi tớ Chúa sau:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc Hội trưởng

2

Mục sư Bùi Văn Sản Phó Hội trưởng Nội vụ

3

Mục sư Nguyễn Đức Đồng Phó Hội trưởng Ngoại vụ

4

Mục sư Nhiệm chức Thào A Páo Phó Hội trưởng Sắc tộc

5

Mục sư Hoàng Văn Luân Tổng Thư ký

6

Mục sư Phạm Bá Hạnh Phó Tổng Thư ký

7

Mục sư Bùi Văn Triệu Tổng Thủ quỹ

8

Mục sư Hảng A Xà Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

9

Mục sư Triệu Phúc Tiến Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

10

Mục sư Phan Văn Tứ Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

11

Mục sư Lê Hải Dương Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

12

Mục sư Nhiệm chức Dương Văn Dinh Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

13

Mục sư Vàng Văn Dùng Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

14

Mục sư Nhiệm chức Thào A Tám Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

15

Mục sư Dương Văn Tuấn Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

16

Mục sư Nhiệm chức Trương Văn Câu Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

17

Mục sư Tẩn Văn Diêu Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

18

Mục sư Hoàng Văn Huy Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

19

Mục sư Phạm Bá Toàn Ủy viên Ban trị sự Tổng hội

Tân Ban Trị sự Tổng hội ra mắt Đại Hội đồng

Cầu nguyện chúc ơn cho Quý tôi tớ Chúa trong Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ mới

Hội đồng chung lòng với Mục sư Vũ Hùng Cường cầu nguyện chúc ơn cho Tân Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2017 – 2021. Lễ ra mắt Tân Ban Trị sự kết thúc vào trưa cùng ngày. Xin Quý tôi tớ Chúa cầu nguyện cho Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới được Chúa đổ đầy ơn sức để hầu lo công việc của Giáo hội trong bối cảnh Hội thánh Chúa được mở ra ở khắp nơi.

BBT

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN