HỘI THÁNH THỌ AN

Địa chỉ: Xã Thọ An – Đan Phượng – Hà Nội

Điện thoại: 0433 819 148 / 0976 955 642

Email:

Quản Nhiệm: Truyền Đạo Trần Văn Phi