Kinh Thánh đã được tổng hợp như thế nào?

384

Hai Giao Ước, 66 sách, được viết trong 1500 năm: tôi đang nói về Kinh Thánh. Chúng ta thường nghĩ Kinh Thánh là một cuốn sách, nhưng thật ra đó là tổng hợp của nhiều sách nhỏ gộp lại. Vì Kinh Thánh ban đầu không giống như phiên bản chúng ta có ngày nay, nên câu hỏi đặt ra là: Kinh Thánh đã được tổng hợp như thế nào? 66 sách trong Kinh Thánh được tuyển chọn như thế nào giữa rất nhiều sách đã được viết ra? Hãy xem Đức Chúa Trời đã hoàn thiện Lời Ngài bằng cách nào, và lý do bạn có thể tin tưởng 66 sách tạo nên quyển Kinh Thánh mà bạn đang đọc ngày nay.

Cựu Ước được tổng hợp như thế nào?

Trước tiên, chúng ta hãy tập trung vào Cựu Ước. Ít ai phản đối việc Cựu Ước là Lời đầy thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Cựu Ước được chia thành các sách luật pháp, lịch sử, thơ ca, và các sách tiên tri lớn nhỏ. Cách sách luật pháp, bao gồm 5 sách đầu tiên của Cựu Ước được viết bởi Môi-se. Ngay từ khi được viết ra, các sách luật pháp này đã được công nhận là có thẩm quyền, và được dùng làm nền tảng để Y-sơ-ra-ên sống và phụng sự Đức Chúa Trời.

Phần còn lại của Cựu Ước phần lớn là lời phán của Đức Chúa Trời được ghi chép lại và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc truyền đạt bằng cả lời nói và chữ viết là một quá trình rất tỉ mỉ. Người ta đã cẩn thận ghi lại chính xác lời Chúa để giữ nguyên vẹn những gì Ngài đã phán. Khi đến lúc quyết định sách nào sẽ là một phần của Cựu Ước, cần thực hiện một số bài kiểm tra quan trọng:

  • Kiểm tra sự soi dẫn: Các sách này phải được viết ra bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.
  • Kiểm tra quyền tác giả: Hầu hết các sách đều được viết ra bởi những người giữ chức vụ thiêng liêng, như vua, tiên tri, thẩm phán và những người Đức Chúa Trời đã chọn lựa. 
  • Kiểm tra tính nhất quán: Bởi vì Cựu Ước được viết trong khoảng một nghìn năm, nên cần phải có tính nhất quán xuyên suốt dòng thời gian. Các tác giả Kinh Thánh hầu như không quen biết nhau, cũng như không có điều kiện để đọc và nghiên cứu những gì người khác đã viết. Vì lý do này, tính nhất quán cực kỳ quan trọng để truyền đạt Lời Chúa một cách hợp lý. Đây chỉ là một ví dụ về cách Đức Chúa Trời hướng dẫn con người thuật lại Lời Ngài.
  • Kiểm tra độ tin cậy: Bài kiểm tra này rất đơn giản: dân Y-sơ-ra-ên có đặt lời Chúa làm nền tảng đức tin và cách sống của họ không? Việc họ hoàn toàn tuân theo lời Chúa kết hợp với các phép thử nêu trên chính là yếu tố then chốt để xác định những sách nào thuộc về Cựu Ước.

Đến thời Chúa Jêsus, các sách Cựu Ước đã được thiết lập vững chắc. Cũng có nhiều sách khác được viết nhưng lại không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Mặc dù nội dung hữu ích để khuyến khích và hướng dẫn, nhưng các sách này không được xem là có thẩm quyền Kinh Thánh.

Tân Ước được tổng hợp như thế nào?

Cũng giống như Cựu Ước, Tân Ước được viết bởi nhiều tác giả khác nhau. Tổng cộng có 9 người viết Tân Ước, trong khoảng 50 năm, ngắn hơn nhiều so với 1000 năm viết Cựu Ước. Vào thời Tân Ước, việc giao tiếp bằng văn bản trở nên phổ biến hơn nhiều. Trong Tân Ước, Chúa Jêsus và các tác giả đã nhiều lần xác minh thẩm quyền của Cựu Ước.

Chúng ta có thể tin tưởng tính chính xác của Tân Ước nhờ bằng chứng về các bản viết tay. Có hơn 5.800 bản viết tay tiếng Hy Lạp và hơn 18.000 bản viết tay đã được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau. Có nhiều bản viết tay Tân Ước được bảo tồn kỹ lưỡng hơn bất kỳ văn bản văn học hay văn bản cổ đại nào. Mặc dù bản thân các bản viết tay không đủ để chứng minh đó là Lời Chúa, nhưng chúng vẫn bảo toàn tính xác thực của Kinh Thánh chúng ta có ngày nay, vì chúng ta có thể so sánh với nội dung mà các tác giả thật sự của Tân Ước đã viết.

Các sách Tân Ước được lựa chọn như thế nào?

Cũng giống như Cựu Ước, các sách Tân Ước cũng trải qua một số phép thử để xác minh thẩm quyền Kinh Thánh. Có 3 tiêu chí chính để thiết lập các sách Tân Ước:

  • Nguồn gốc tác giả – Cũng giống như Cựu Ước, tác giả đóng vai trò rất quan trọng. Văn bản được đưa vào Kinh Thánh phải được viết bởi một sứ đồ hoặc một người nào đó có liên hệ mật thiết với sứ đồ.
  • Tính nhất quán – Đây là một phép thử quan trọng, vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy, không thể có bất kỳ mâu thuẫn nào trong Lời Chúa. Nếu điều đó xảy ra, Đức Chúa Trời sẽ tự mâu thuẫn với chính Ngài. Các sách Tân Ước phải phù hợp và không mâu thuẫn với Kinh Thánh đã được thiết lập sẵn.
  • Sự công nhận – Các sách này có được Hội Thánh đầu tiên công nhận và đặt làm nền tảng không? Không phải một phần, mà toàn bộ Hội Thánh phải chấp nhận các sách này. Các phép thử này rất quan trọng để xác định đâu mới đích thị là Lời Chúa. Có nhiều văn bản khác tồn tại, tuy nhiên vì không đáp ứng được tất cả các tiêu chí nên không thể trở thành một phần của Kinh Thánh.

Thậm chí, có rất nhiều tranh luận về một số sách được đưa vào Kinh Thánh. Một số người cho rằng không nên tranh luận, nhưng tôi thì ủng hộ. Điều này cho thấy chúng ta rất quan tâm, chú ý và muốn chắc chắn rằng Kinh Thánh ngày nay thuật lại chính xác những gì Chúa muốn bày tỏ về bản thể và chương trình cứu rỗi của Ngài cho chúng ta.

Kinh Thánh là công việc của Đức Chúa Trời

Nếu quyết định nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này, bạn phải nhìn qua một lăng kính đặc biệt. Hội Thánh, các hội đồng, hoặc các tín đồ đều không thể xác định những sách nào đủ tiêu chuẩn để trở thành Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải là công việc của loài người, đó là công việc của Đức Chúa Trời. Con người chỉ đóng vai trò tác giả dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, và sau đó tiếp tục được Ngài dẫn dắt để xác định sách nào là sách được Ngài soi dẫn và sách nào thì không. Các phép thử chỉ dẫn lối đi đến kết luận về những gì chính Đức Chúa Trời đã thiết lập. Cuối cùng thì Kinh Thánh đã được tổng hợp và kết nối lại với nhau, và các sách được chọn chính là những lời Đức Chúa Trời muốn mặc khải cho nhân loại. Trong khi sử dụng con người để hoàn thành Kinh Thánh, Chúa đã theo dõi xuyên suốt quá trình. Đó là lý do chúng ta chắc rằng Kinh Thánh ngày nay chính xác là Lời Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh là một quyển sách bắt nguồn từ tâm trí của một Tác Giả, đó chính là Đức Chúa Trời. Bằng quyền năng Đức Thánh Linh, Chúa truyền đạt tâm trí Ngài cho những con người khác nhau để họ viết thành văn bản, nhờ đó chúng ta có thể biết chính xác những gì Ngài muốn nói với chúng ta. Có thể có đến hơn 40 người viết khác nhau, nhưng thực sự chỉ có một Tác Giả duy nhất, Đấng đã viết nên toàn bộ Kinh Thánh cho chúng ta ngày nay. Vì Đức Chúa Trời là Tác Giả của Lời Ngài, nên bạn có thể tin cậy hoàn toàn vào Kinh Thánh, bởi vì chính Ngài đứng sau tất cả.

Bài: Clarence L. Haynes Jr.; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/faith/bible-study/how-was-the-bible-put-together.html)