Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeHướng Dẫn Mục VụGiáo NghiLễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó

Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó được tổ chức hằng năm vào Tối Thứ Sáu trước Lễ Phục Sinh theo quy định của Tổng Hội để Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó và chịu chết trên thập tự giá. (Cũng có thể tổ chức vào các ngày khác trong tuần trước Lễ Phục Sinh tùy hoàn cảnh có được của mỗi Hội Thánh).

A. Ý Nghĩa Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó

1) Chúa Chịu Đau Khổ Vì Chúng Ta

“Vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ vì anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình.” (I Phi. 2:21-23)

2) Chúa Chịu Chết Vì Tội Chúng Ta

“Những Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rôm. 5:8).

“Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh”  (I Côr. 15:3-4)

3) Chúa Đổ Huyết Ban Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn Cho Kẻ Tin

“Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ… Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ trông đợi Ngài.”  (Hêb 9:22, 28)

B. Tinh Thần Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó

1) Học Hỏi Tinh Thần Hạ Mình Và Vâng Phục Của Đấng Christ

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phil. 2:5-8)

2) Trung Tín Vác Thập Tự Giá Mình Theo Chúa

“Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác Thập tự mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại” (Mat. 16:24-25)

3) Trung Tín Rao Giảng Về Thập Tự Giá Của Đấng Christ

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về Thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ” (Gal. 6:14).

“Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (I Côr. 2:2).

4) Hy Sinh Vì Chúa Và Hội Thánh

Sứ Đồ Phao-lô khích lệ: “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus Christ, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời”  (Công 20:24).

“Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (I Gi. 3:16).

C. Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó

Chủ Để: Tổng Hội cho trước
Câu Gốc: Chọn hợp với chủ đề
Chủ Lễ: Quản Nhiệm Hội Thánh
Hướng Dẫn: Thành Viên BTS/HT hoặc Nhân Sự HT
Thời Lượng: 1 giờ 30 phút (Bài Giảng 20-25 phút)

Chương Trình (Gợi Ý)

Chủ Đề: “Nơi Chân Thập Tự”

1. Nhạc Êm Dịu                                   Ban Nhạc
2. TC 100: Chúa Mang Thập Hình                   Hội Chúng
3. Cầu Nguyện Khai Lễ                            Mục Sư
4. Giới Thiệu Buổi Lễ                            Chấp Sự
5. Kinh Thánh: Lu. 23:26-38                     Một Thanh Niên
6. TC: Nơi Gôgôtha                               Tốp Ca Nữ
7. Kinh Thánh: Lu. 23: 39-49                     Một Thanh Nữ
8. TC: Đường Thập Tự                             Ca Đoàn
9. Tâm Sự Của Phi-e-rơ                       Một Trung Niên
10. TC: Nầy anh thấy không?                      Tốp Ca
11. Tâm Sự Của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt            Một Thanh Niên
12. TC: Vui Mang Thập Tự                        Song Ca
13. Giảng Luận: “Đoàn Người Nơi Chân Thập Tự”    MS Quản Nhiệm     
14. Cầu Nguyện                                   Một Tín Hữu
15. Tiệc Thánh                                   Mục Sư
16. TC: Thập Tự Xưa                            Hội Chúng
17. Cầu Nguyện Chúc Phước                        Mục Sư

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN