Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 06/02 – Sự Thất Vọng Về Thiêng Liêng

Ngày 06/02 – Sự Thất Vọng Về Thiêng Liêng

“Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy việc xảy ra đã được ba ngày rồi” (Lu-ca 24:21)

Mỗi một sự kiện mà các sứ đồ đã bày tỏ đều rất đúng, nhưng các kết luận họ lấy ra từ các sự kiện đó đều sai. Bất cứ sự việc nào có một chút ám chỉ về sự thất vọng thuộc linh đều hoàn toàn không đúng. Nếu tôi thất vọng hay cảm thấy nặng nề, thì người đáng trách chính là tôi, không phải Đức Chúa Trời, cũng không phải ai khác. Sự thất vọng bắt nguồn từ hai lý luận — hoặc tôi được thoả mãn ngay sự ham muốn đó, hoặc tôi không cần một đáp ứng nào cả đối với sự ham muốn đó. Trong cả hai trường hợp kết quả đều là sự thất vọng. Sự ham muốn đó có nghĩa là “Tôi phải có được điều đó ngay tức khắc.” Sự ham muốn thuộc linh theo cách đó khiến tôi đòi hỏi sự trả lời của Đức Chúa Trời ngay tức khắc, thay vì tìm cầu chính Đức Chúa Trời là Đấng của mọi sự trả lời. Hiện tôi đang hy vọng và tin cậy Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì cho tôi? Hay hôm nay đã là “ngày thứ ba” mà Ngài vẫn chưa làm điều mà tôi đang mong đợi? Do đó có phải tôi dùng lý do nầy để biện hộ cho sự thất vọng của tôi và cũng biện hộ cho sự trách móc của tôi đối với Đức Chúa Trời? Bất cứ lúc nào chúng ta đòi hỏi Ngài phải trả lời ngay về một vấn đề cầu nguyện, đó là chúng ta bị trượt khỏi con đường mình đang bước đi. Mục đích của sự cầu nguyện là nắm chặt lấy Đức Chúa Trời, chứ không phải nắm lấy sự trả lời. Không thể nào có một hình thức thể xác khỏe mạnh nhưng bên trong lại là một tinh thần thất vọng, bởi vì thất vọng là dấu hiệu của sự bệnh hoạn. Điều nầy cũng rất đúng đối với phương diện thiêng liêng. Thất vọng về các sự việc thiêng liêng là sai lầm, và chúng ta luôn luôn phải trách nhiệm lấy điều nầy đối với chính mình.

Chúng ta tìm kiếm các khải tượng từ trời và các sự kiện rúng động trên đất để thấy quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngay cả sự kiện chúng ta hiện đang thất vọng chứng tỏ điều đó trong chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không hề nhận thức được rằng Đức Chúa Trời đang làm việc cho chúng ta hằng ngày trong từng mỗi sự việc, và cho bao nhiêu người chung quanh chúng ta nữa. Nếu chúng ta cứ vâng lời, và cứ làm các công tác mà Ngài đặt kề cận chúng ta hơn hết, chúng ta sẽ thấy được Ngài. Một trong các tiết lộ kỳ diệu về Đức Chúa Trời và đường lối Ngài đến với chúng ta đó là khi chúng ta học biết chính trong các công việc của đời sống hằng ngày mà chúng ta nhận biết được thần tính Thượng đế kỳ diệu của Cưú Chúa Giê-su Christ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN