Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 08/09 – Tự Làm Lấy Một Mình

Ngày 08/09 – Tự Làm Lấy Một Mình

“bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:5)

Cương Quyết Kỷ Luật Đối Với Các Sự Việc Khác. Đây là một khía cạnh khó khăn khác của bản chất sinh hoạt không ngừng nghỉ trong chức vị một người thánh. Theo bản dịch của nhà Thần đạo Moffatt thì câu nói nầy của Phao-lô có nghĩa, “tôi dùng mỗi tù nhân của kế hoạch để khiến [kế hoạch đó] vâng phục Đấng Christ” Hiện nay có quá nhiều công tác Cơ đốc không hề được đặt trong kỷ luật, nhưng chỉ được thành hình bởi ngẫu hứng. Trong đời sống của Cưú Chúa mỗi một kế hoạch đều được đặt trong kỷ luật của ý chỉ của Cha Ngài. Ngài không hề có chút khuynh hướng nào làm theo ngẫu hứng hay theo ý muốn riêng của Ngài để có sự khác biệt đối với ý chỉ của Cha Ngài – “Con chẳng tự mình làm việc gì được ” (Giăng 5:19). Cũng hãy so sánh sự việc nầy với việc làm của chúng ta – chúng ta lấy “mỗi sự suy nghĩ” hoặc kế hoạch nào đến với chúng ta theo cảm hứng nhất thời và tức khắc lao vào hành động, thay vì gìn giữ chúng ta trong kỷ luật vâng phục Đấng Christ.

Các công tác thực tế của Cơ đốc nhân hiện nay được nhấn mạnh cách quá lố, và các người thánh là người “bắt các ý tưởng [và kế hoạch] làm [tôi] vâng phục” bị chỉ trích và bị cho rằng họ không nhất quyết, họ thiếu nhiệt tâm đối với Đức Chúa Trời, hoặc họ thiếu lòng sốt sắng đối với linh hồn của nhiều người khác. Tuy nhiên sự quả quyết và lòng nhiệt tâm được tìm thấy trong chính sự vâng phục Đức Chúa Trời, không phải trong xu hướng phục vụ Ngài bừng dậy từ bản chất thiên nhiên không kỷ luật của con người chúng ta. Đây là sự việc không thể suy tưởng được, tuy nhiên là một sự thật, các người thánh không “bắt hết các ý tưởng [và kế hoạch] làm [tôi] vâng phục,” nhưng chỉ đơn giản là làm cho Đức Chúa Trời các công việc được kích thích bởi bản chất loài người của riêng họ, và các công việc đó chưa được làm cho trở nên thiêng liêng xuyên qua sự cương quyết áp dụng kỷ luật.

Chúng ta thường hay quên là một người không những tận tụy cho Cưú Chúa Giê-su Christ vì cớ sự cưú rỗi, nhưng cũng còn tự nguyện, nhận lấy trách nhiệm, và có thể giải thích được quan điểm của Chúa Giê-su Christ về Đức Chúa Trời, về thế gian, và về tội lỗi và ma quỉ. Điều nầy có nghĩa rằng mỗi người phải nhận thức trách nhiệm được “biến hoá bởi sự đổi mới của tâm thần mình ” (Rô-ma 12:2).

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN