Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 10/3: THỬ THÁCH BỘC LỘ TẤM LÒNG BẠN

Ngày 10/3: THỬ THÁCH BỘC LỘ TẤM LÒNG BẠN

Ngày 10 tháng Ba

THỬ THÁCH BỘC LỘ TẤM LÒNG BẠN

Hãy nhớ chặng đường dài mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em,
đã dẫn đưa anh chị em bốn mươi năm trong đồng hoang,
để làm cho anh chị em biết hạ mình khiêm tốn, để thử lòng anh chị em,
xem anh chị em có vâng giữ các điều răn của Ngài chăng.
Ngài đã hạ tính kiêu ngạo của anh chị em xuống bằng cách để cho anh chị em đói,
rồi Ngài dùng ma-na mà tổ tiên anh chị em chưa hề biết nuôi anh chị em,
để anh chị em hiểu rằng người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi,
nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng Chúa nữa.
(Phục Truyền 8:2-3)

Thiên Chúa để chúng ta phải chịu những khó khăn và nghịch cảnh với một mục đích. Chúa đã dẫn dắt con cái Y-sơ-ra-ên lang thang trong hoang địa suốt 40 năm để khiến họ phải khiêm tốn và thử lòng họ. Khi họ từ chối không chịu vâng lời Ngài và không tiến vào Đất Hứa, dân Y-sơ-ra-ên tỏ ra rằng họ không thật sự nhận biết Ngài. Giả như họ nhận biết, thì họ hẳn đã có đức tin nhiều hơn. Chúa đã dành ra 40 năm tiếp theo để thử lòng dân Ngài xem họ có sẵn sàng lãnh nhận nhiệm vụ kế tiếp của Ngài không.

Thử thách bộc lộ điều đang chất chứa trong lòng bạn và sinh ra một đức tin mạnh mẽ (Gia-cơ 1:3, 12). Chúa để dân Ngài chịu đói hầu cho họ có thể kinh nghiệm được sự cung ứng của Ngài và phát triển niềm tin cậy thâm sâu hơn nơi Ngài. Khi dân chúng bước đi với Chúa, họ tiến đến chỗ hiểu rằng cuộc đời họ phụ thuộc vào Lời Ngài. Họ học được rằng Lời Chúa là điều quan trọng nhất mà họ có. Sau khi phụ thuộc vào Chúa suốt 40 năm sống trong hoang địa, dân chúng đã lắng nghe khi Chúa phán, và họ đã tin. Cuối cùng khi họ tiến vào Đất Hứa và chiến đấu chống lại các kẻ thù của mình, dân Y-sơ-ra-ên biết rằng Lời Chúa có nghĩa là điều sống chết. Họ đã được chuẩn bị để lắng nghe Ngài, và kết quả là Ngài đã dẫn họ đến một chiến thắng đáng kinh ngạc.

Hiện nay Chúa có đang thử thách bạn trong một số lãnh vực của đời bạn không? Sự thử thách của Ngài đã cho thấy điều gì? Bạn có trở nên cay đắng với Chúa vì nơi chốn mà Ngài đã dẫn bạn đến không? Hay bạn đã tiến đến chỗ tin cậy Ngài hơn như kết quả của những gì bạn đã trải qua?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN