Ngày 10/4: NỌC ĐỘC SỰ CHẾT Ở ĐÂU?

Ngày 10 tháng Tư

NỌC ĐỘC SỰ CHẾT Ở ĐÂU?

“Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi đâu?
Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi đâu?”
(1 Cô-rinh-tô 15:55)

Qua nhiều thế kỷ, cái chết là kẻ thù không ngừng nghỉ và không khoan nhượng của chúng ta. Không ai, bất kể thuộc thứ bậc nào trên đời, sức mạnh hay giàu có nào trên thế giới đã có thể thoát khỏi cái chết. Khi chúng ta mới vừa được sinh ra, thì cái chết trở thành định mệnh của chúng ta rồi. Nhiều người đã thử, nhưng chưa có ai phát triển được thuốc giải độc cho cái chết.

Thực tại của sự phục sinh là cái chết đã bị đánh bại! Nó không còn là kẻ thù bất khả xâm phạm, vì Chúa Giê-su Christ đã tiến bước khải hoàn qua cổng Hây-đi [âm phủ] và tuyên bố chiến thắng dứt khoát trên cái chết. Ngài đã hoàn toàn chiến thắng cái chết; giờ đây Ngài bảo đảm với những người theo Ngài rằng chúng ta cũng sẽ chia sẻ chiến thắng của Ngài. Những người theo Chúa không cần phải sợ cái chết. Chúa Giê-su Christ đã đi trước chúng ta và sẽ đưa chúng ta đến nhập đoàn với Ngài trên thiên đàng. Cái chết giải thoát chúng ta để kinh nghiệm sự hiện diện vinh quang thiên quốc của Thiên Chúa. Không bệnh tật nào có thể đánh bại chúng ta. Không thảm họa nào có thể cướp sự sống vĩnh cửu khỏi chúng ta. Cái chết có thể tạm thời khiến chúng ta xa cách những người mình yêu thương, nhưng nó chuyển dời chúng ta vào sự hiện diện của Đấng yêu thương chúng ta hơn hết. Vinh quang của Chúa là sự hiện diện của Ngài. Cái chết, kẻ thù lớn nhất của chúng ta, không gì khác hơn là phương tiện giúp cho các tín hữu kinh nghiệm được vinh quang của Chúa!

Đừng cho phép nỗi sợ hãi về cái chết ngăn cản bạn kinh nghiệm một cuộc sống trọn vẹn và phong phú. Cái chết không thể cướp đi khỏi bạn sự sống đời đời vốn là gia tài của bạn như một người con của Chúa. Chúa Giê-su đã chuẩn bị cho bạn trên thiên đàng một nơi chốn vượt quá trí tưởng tượng của bạn (Giăng 14:1-4). Một ngày kia cái chết sẽ là cánh cửa, qua đó bạn tiếp cận được với tất cả những gì thuộc về mình trên thiên quốc.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)