Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 14/3: SỰ THẬT PHẢI ĐƯỢC KINH NGHIỆM

Ngày 14/3: SỰ THẬT PHẢI ĐƯỢC KINH NGHIỆM

Ngày 14 tháng Ba

SỰ THẬT PHẢI ĐƯỢC KINH NGHIỆM

Khi giảng dạy xong, Ngài nói với Si-môn: “Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu
và thả lưới xuống đánh cá.” Ngài thấy Gia-cơ con của Xê-bê-đê
và Giăng em ông ấy đang vá lưới trên thuyền.
-Lu-ca 5:4-

Khi Chúa Giê-su Christ dạy bạn một điều gì đó về chính Ngài, Ngài đem nó vào trong đời sống bạn qua kinh nghiệm. Khi đoàn dân đông tụ tập xung quanh Ngài, Chúa Giê-su chọn bước lên thuyền của Phi-e-rơ và từ đó giảng dạy đoàn dân. Trọn cả ngày Phi-e-rơ đã ngồi trên thuyền lắng nghe Chúa Giê-su dạy dỗ đoàn dân đông đảo. Lúc kết thúc bài giảng, Chúa Giê-su đã cho phép Phi-e-rơ kinh nghiệm được thực tại của những gì Ngài vừa dạy dỗ dân chúng. Đoàn dân đã nghe về sự thật, nhưng Phi-e-rơ đã kinh nghiệm được sự thật ấy.

Chúa Giê-su rao giảng bằng thứ ngôn ngữ mà một ngư phủ có thể hiểu được. Ngài bảo Phi-e-rơ hãy thả các lưới ở chỗ nước sâu. Phi-e-rơ do dự: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm không bắt được chi hết.” Phi-e-rơ đã đánh lưới suốt đêm, đã giặt và vá lưới lúc trời sáng, rồi sau đó ngồi nghe Chúa Giê-su giảng dạy. Ông đã mệt mỏi. Có thể ông đã không mong đợi một cuộc gặp gỡ thần kỳ với Chúa trong một thời điểm như thế. Tuy nhiên, khi Phi-e-rơ vâng lời Chúa Giê-su, ông đã kéo lên một mẻ lưới lạ lùng bắt được rất nhiều cá đến nỗi thuyền của ông gần chìm! Phi-e-rơ vô cùng kinh ngạc và nhận ra rằng mình vừa kinh nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa (Lu-ca 5: 4-11).

Phi-e-rơ đã học được rằng với lệnh truyền từ Chúa Giê-su, ông có thể làm được mọi điều. Bằng cách đó, Chúa Giê-su có thể sắp đặt lại thứ tự ưu tiên của Phi-e-rơ từ việc đánh cá sang việc đánh lưới người (Lu-ca 4:10). Sự vâng lời của Phi-e-rơ đưa ông tới một soi dẫn nội tâm mới mẻ thần kỳ về thân vị của Chúa Giê-su. Đây là một lời mời gọi để bước đi với Chúa Giê-su trong một phương cách còn thân mật hơn và đầy năng quyền hơn.

Chúa không muốn bạn chỉ đạt được hiểu biết tri thức về sự thật mà thôi. Ngài muốn bạn kinh nghiệm sự thật của Ngài. Có nhiều điều về Chúa Giê-su mà bạn chỉ có thể học được khi bạn vâng phục Ngài. Sự vâng phục của bạn sẽ dẫn đến mặc khải lớn lao hơn và những cơ hội để phục vụ.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN