Ngày 14/4: GỌI LỬA XUỐNG

Ngày 14 tháng Tư

GỌI LỬA XUỐNG

Khi hai môn đồ Ngài là Gia-cơ và Giăng thấy thế,
họ nói: “Lạy Chúa, Ngài có muốn chúng con truyền
cho lửa từ trời xuống thiêu rụi họ không?”
(Lu-ca 9:54)

Anh em Gia-cơ và Giăng được gọi là “Các Con Của Sấm Sét.” Khi họ phát hiện ra một ngôi làng thuộc miền Sa-ma-ri sẽ không tiếp đón Chúa Giê-su, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để gọi lửa xuống thiêu hủy toàn bộ cộng đồng ấy! Có lẽ họ cảm thấy rằng qua một biểu diễn quyền phép như vậy, sứ điệp phúc âm của họ có thể được tăng cường. Hai anh em sẵn lòng hy sinh mạng sống của dân làng để đẩy mạnh nguyên cớ của phúc âm. Chúa Giê-su đã quở trách họ.

Sau này, các sứ đồ nghe tin rằng Sa-ma-ri đã đáp ứng với phúc âm (Công Vụ 8:14). Ai được ủy thác để đi và giúp họ lãnh nhận Chúa Thánh Linh ngoài Phi-e-rơ và Giăng! Mục đích của Chúa không phải là để tiêu diệt những con người đó mà là để cứu vớt họ. Chúa đã chọn không mưa lửa thiêu xuống ngôi làng ấy, nhưng tuôn đổ trên cả làng với Chúa Thánh Linh. Điều gì đã xảy ra trong tâm trí của Giăng khi ông nhìn thấy cũng những con người đó, những người mà ông đã sẵn sàng tiêu diệt, giờ đây đang vui mừng trong ơn cứu rỗi của họ? Ông hẳn đã biết ơn biết bao khi Chúa Giê-su ngăn cản ông không được thực hiện kế hoạch của mình!

Thật là một sự tương phản lớn giữa suy nghĩ của con người và của Thiên Chúa! Suy tính của con người sẽ dẫn đến sự hủy diệt của cả một ngôi làng. Kế hoạch của Chúa đã mang lại ơn cứu rỗi cho ngôi làng ấy. Người ta sẽ được hưởng lợi nhiều hơn bội phần từ những gì Chúa muốn ban cho họ hơn là từ các kế hoạch tốt nhất của bạn. Bạn có từng trao đổi tạm bợ với những người xung quanh bằng cách chỉ đưa ra cho họ kế hoạch của bạn thay vì chương trình của Chúa không?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)