Ngày 15 tháng Sáu Ảnh Hưởng Của Lòng YÊU Kính CHÚA

Bấy giờ Chúa truyền cho Nô-ê:
“Ngươi hãy vào tàu, ngươi và mọi người trong gia đình ngươi,
vì Ta thấy rằng giữa thế hệ này
chỉ có ngươi là ngay lành trước mặt Ta.”
-Sáng Thế 7:1-

Các con của Nô-ê phải đối diện với một quyết định quan trọng. Họ đã sống trong một thế giới mà ai nấy đều coi thường Thiên Chúa một cách trắng trợn. Sự gian ác là nếp sống của họ. Hẳn là không ai sẽ lên án các con của Nô-ê nếu họ sống gian ác như những người khác trong xã hội -không một ai ngoại trừ Nô-ê cha của họ. Trong một thế giới tràn ngập những thái độ bất kính và mọi hình thức gian tà, họ may mắn được làm con của Nô-ê. Khi người cha mời gọi họ bỏ ra 100 năm để đóng một chiếc tàu vâng theo lời phán dạy của Chúa, các con của Nô-ê có quyền lựa chọn việc tin vào những người xung quanh hoặc tin cậy cha mình. Họ đã chọn cùng làm việc với cha của họ. Thật là một bằng chứng tuyệt vời về ảnh hưởng của lòng yêu kính Chúa của Nô-ê trong gia đình ông. Sem, Cham, và Gia-phết thật may mắn vì cha của họ chối từ việc hạ thấp tính liêm chính của ông, cho dù mọi người khác trong xã hội của ông đều đã làm như vậy.

Đời sống bạn cũng có ảnh hưởng trên những người sống xung quanh mình như thế. Người phối ngẫu và con cái bạn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi chọn lựa của bạn. Các đồng nghiệp, những người lân cận, và bạn bè của bạn đều bị tác động bởi đời sống bạn. Trong khi thế gian này nỗ lực lôi kéo người ta theo những tiêu chuẩn của nó, thì đời sống bạn phải đứng vững, tương phản rõ rệt như một tấm gương của người công chính. Đời sống của bạn sẽ khiến cho những người xung quanh xác tín về sự khôn ngoan trong việc bước theo Chúa. Đừng đánh giá thấp tầm ảnh hưởng tích cực mà sự vâng phục của bạn sẽ tác động trên những người gần gũi với mình.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)