Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 16/1/2022: VIỄN CẢNH VĨNH CỬU CỦA THIÊN CHÚA

Ngày 16/1/2022: VIỄN CẢNH VĨNH CỬU CỦA THIÊN CHÚA

VIỄN CẢNH VĨNH CỬU CỦA THIÊN CHÚA

“Ta sẽ làm ngươi trở nên một dân lớn.
Ta sẽ ban phước cho ngươi và làm nổi danh ngươi.
Ngươi sẽ thành một nguồn phước.”
(Sáng Thế 12:2)

Những sứ mạng lớn đòi hỏi phải có những phẩm cách lớn. Chúa sẽ giao cho bạn một trách nhiệm tương ứng với tầm cỡ phẩm cách của bạn. Trong thời Kinh Thánh, tên của một người đại diện cho phẩm cách của người ấy; biết tên của một ai đó thì cũng biết người đó như thế nào. Đó là lý do tại sao Chúa đổi tên một số người khi Ngài biến đổi phẩm cách của họ. Ví dụ, Chúa muốn ban phước cho tất cả các quốc gia trên trái đất qua Áp-ram, nhưng phẩm cách của Áp-ram quá yếu nhược cho một nhiệm vụ lớn lao như vậy. Chúa phán rằng Ngài sẽ làm cho danh của Áp-ram trở nên vĩ đại để Ngài có thể khiến ông thành nguồn phước cho các thế hệ mai sau. Thế rồi trong 25 năm tiếp theo, Chúa đã phát triển phẩm cách của Áp-ra-ham cho phù hợp với tên mà Ngài đã đặt cho ông.

Chúa nhìn cuộc sống của bạn từ viễn cảnh vĩnh cửu của Ngài. Ngài sẽ sử dụng bất kể khoảng thời gian nào cần thiết để phát triển phẩm cách của bạn cho phù hợp với sứ mạng Ngài dành cho bạn. Nếu gần đây bạn chưa nhận được sự sai đi cho công việc linh thánh, có thể là vì phẩm cách của bạn cần phải trưởng thành. Bạn có thiếu kiên nhẫn để rồi cứ bắt đầu công việc của mình trước khi Chúa tinh luyện phẩm cách của bạn không? Một phẩm cách nhỏ sẽ thất bại trong một trách nhiệm lớn, bao giờ cũng vậy. Đừng quá vội vàng bắt tay vào công việc. Việc xây dựng phẩm cách có thể kéo dài và đau đớn. Phải mất 25 năm trước khi Chúa giao cho Áp-ra-ham đứa con trai đầu lòng và xúc tiến việc thành lập quốc gia Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, Chúa đã chân thật với lời của Ngài, và hàng ngàn năm sau, con người tiếp tục được ban phước bởi những điều xảy ra trong cuộc đời của Áp-ra-ham và hậu duệ của ông là Chúa Giê-su.

Chúa đang xây dựng phẩm cách của bạn như thế nào? Bạn có cảm thấy rằng Ngài có một nhiệm vụ cho bạn mà sẽ đòi hỏi một người đàn ông hoặc phụ nữ vĩ đại hơn con người của bạn hiện tại không? Bạn có chịu đầu phục Chúa khi Ngài hành động trong đời bạn để chuẩn bị bạn cho sứ mạng tiếp theo không?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN