Ngày 16 tháng Sáu Thánh Linh Làm Chứng

Chính Chúa Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng
chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời.
Nếu chúng ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa kế,
những người thừa kế của Ðức Chúa Trời
và những người đồng thừa kế với Chúa Giê-su Christ,
nếu thật sự chúng ta chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng được vinh hiển với Ngài.
Rô-ma 8:16-17

Không thể nào cảm nhận được tất cả những gì trở thành của mình khi chúng ta được tái sinh. Không có cách nào để chúng ta hiểu hết thiên đàng ra sao. Làm sao chúng ta có thể hiểu được tất cả những thứ thuộc về mình với tư cách là những người đồng kế tự với Chúa Giê-su Christ? Biết được chúng ta sẽ chia sẻ cơ nghiệp với Chúa Giê-su Christ làm chúng ta bỡ ngỡ hoàn toàn! Bằng sự hiểu biết của chính mình, chúng ta không thể nào bắt đầu hiểu được tất cả những điều chúng ta nhận lãnh khi trở nên con cái của Đức Vua. Chúa Thánh Linh xác chứng rằng chúng ta thật sự là con cái Thiên Chúa, và giúp chúng ta hiểu rõ sự giàu có bởi cơ nghiệp của chúng ta.

Có thể bạn không từng có một người cha yêu thương. Nhiệm vụ của Thánh Linh là dạy bạn biết cách đáp lại Cha trên trời, Đấng liên đới với bạn chỉ bằng một tình yêu trọn vẹn, và cách sống như một người con của Vua Trời. Có thể bạn lớn lên trong cảnh khó nghèo. Thánh Linh sẽ cho bạn thấy sự giàu có không hề cạn vơi dành sẵn cho bạn là một người con của Thiên Chúa.

Nếu bạn chỉ xưng mình là người kế tự rồi cậy vào sức riêng mình, bạn không thể nào bắt đầu sử dụng được cơ nghiệp của mình đâu. Nhưng Chúa Cha đã ban Chúa Thánh Linh cho bạn để giúp bạn như một Thầy Dạy và Người Hướng Dẫn bạn. Chúa Thánh Linh sẽ dẫn bạn bước vào những lời hứa và nguồn cung ứng phi thường được dành sẵn khi Thiên Chúa tháp nhập bạn vào gia đình của Ngài. Hãy để thời giờ suy ngẫm về những lời hứa tuyệt vời Chúa dành cho bạn. Hãy để Chúa Thánh Linh xác chứng với bạn về thực tại rằng bạn thật sự là người con của Chúa và là kẻ đồng kế tự với Chúa Giê-su Christ.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)