Ngày 18 tháng Sáu Một Con Đường Xem Ra Chính Đáng

556

Có một con đường dường như chính đáng cho người ta,
Nhưng đến cuối đường mới biết ra là tử lộ.
(Châm Ngôn 16:25)

Mọi việc không luôn như vẻ bề ngoài của chúng. Sách Châm Ngôn cảnh báo rằng chúng ta có thể bị đánh lừa để tin rằng mình đang đi trên chính lộ, nhưng thật ra nó đang dẫn đến sự chết, hoàn toàn ngược hướng với ý muốn của Thiên Chúa. Con người ta không tự nhiên tìm kiếm Chúa hay theo đuổi sự công chính (Rô-ma 3:10-18). Chỉ khi nào Thánh Linh thức tỉnh tấm lòng chúng ta hướng về Thân vị của Chúa Giê-su Christ, thì chúng ta mới có thể ao ước tìm cầu ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta có những quyết định ngoài sự dẫn dắt bởi Linh của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ giống như một chiếc tàu tìm cách ra khơi mà không có la bàn để xem phương hướng vậy. Chúng ta sẽ làm những điều có ý nghĩa nhất, dựa theo sự khôn ngoan của riêng mình. Nhưng những điều xem ra có vẻ hấp dẫn thì cuối cùng lại có thể dẫn đến tội lỗi, và hơn hết sẽ phá hoại điều quý báu đối với chúng ta, bởi vì suy tưởng thâm sâu nhất của con người chúng ta cũng chỉ là sự rồ dại đối với Thiên Chúa (1 Cô-rinh-tô 1:18-20). Chỉ có Chúa mới biết con đường nào dẫn đến sự sống, và Ngài muốn dẫn chúng ta bước đi trên con đường ấy (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Đừng giả định rằng mọi cơ hội đều đến từ Thiên Chúa. Sa-tan sẽ cải trang nó thành “thiên sứ sáng láng,” và những lời mời gọi của hắn dường như nhắm vào điều ích lợi nhất cho chúng ta (2 Cô-rinh-tô 11:14). Nhưng con đường của hắn chỉ dẫn đến sự chết mà thôi (Giăng 8:44). Lời Chúa sẽ là ánh sáng soi đường cho bạn, hướng dẫn bạn đi trong các nẻo công chính (Thánh Thi 119:105).

Có thể là một hiểm họa khi đi theo một con đường xem ra chính đáng mà trước hết không cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt (Giăng 16:13). Hãy dành thời gian tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh khi bạn đối diện với những quyết định. Ngài biết hết những lý lẽ rắc rối trong các lựa chọn của bạn. Chúa Thánh Linh sẽ giúp bạn hiểu sự thật và kinh nghiệm một cuộc sống dư dật. Hãy tin cậy Ngài khi Ngài dẫn dắt bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)