Ngày 21 tháng Sáu Sự Đói Khát Tâm Linh

497

“Rồi đây sẽ đến lúc,” Chúa Hằng Hữu phán,
“Ta sẽ sai một nạn đói đến trong xứ,
không phải đói về bánh, hay khát về nước,
nhưng đói khát được nghe những lời của Chúa.”A-mốt 8:11

Một cách mà Chúa dùng để truyền đạt ý định của Ngài là qua sự im lặng. Dân Y-sơ-ra-ên đã trắng trợn phớt lờ và khước từ Lời Chúa phán với họ, nên Chúa đáp lại bằng cách gửi đến cơn đói kém. Sự đói kém này trầm trọng hơn nhiều so với sự thiếu thốn đồ ăn và thức uống. Thay vào đó, họ đã bị cất đi lời hằng sống của Ngài.

Sự im lặng của Chúa lúc đầu có thể không nhận ra được. Có thể bạn vẫn còn nhớ những lần Chúa đã phán với bạn, nhưng dần dần bạn nhận ra rằng đã lâu rồi mình không còn nghe được tiếng Ngài nữa. Nếu bạn thấy mình đang trong cơn “hạn hán,” thì hãy lập tức tìm kiếm Chúa và xin Ngài cho biết cần phải điều chỉnh những gì trong đời sống mình để lại được vui hưởng mối tương giao với Ngài. Có thể là vì bạn đã không vâng theo những lời chỉ dạy của Ngài trong thời gian vừa qua, hoặc là Ngài đang chờ sự vâng phục của bạn trước khi chỉ dạy bạn một hướng đi mới. Có thể là trong đời sống bạn có một tội lỗi nào đó chưa được xưng ra, hay bạn đang có một mối quan hệ bị rạn nứt (Ê-sai 1:15; 1 Phi-e-rơ 3:7). Cũng có thể bạn đã nói quá nhiều trong những lần cầu nguyện, còn Ngài thì muốn bạn lắng nghe. Những lúc im lặng của Chúa có thể là những thời điểm đầy quyền năng để Ngài truyền đạt ý Ngài cho bạn.

Chúa là Thiên Chúa! Bởi Ngài là Thiên Chúa, nên khi Ngài phán dạy, Ngài mong đợi đôi tai biết lắng nghe và sự đáp ứng nhiệt thành. Ngài sẽ không để bị phỉ báng (Ga-la-ti 6:7). Khi chúng ta phớt lờ Ngài, Ngài có thể giữ lại lời Ngài cho đến khi chúng ta ăn năn và làm hòa lại với Ngài. Tiên tri Ê-sai đã bảo đảm với vua A-sa rằng: “Chúa sẽ ở cùng ngươi khi ngươi ở cùng Ngài. Nếu ngươi từ bỏ ngươi.”

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)