Ngày 23/4: MẠCH NƯỚC SỐNG

Ngày 23 tháng Tư

MẠCH NƯỚC SỐNG

“Vì dân Ta đã phạm hai tội trọng:
Chúng đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống,
mà đục các hồ chứa nước cho chúng,
Nhưng các hồ đó nứt ra và không giữ nước lại được.”
(Giê-rê-mi 2:13)

Không bao giờ được có “những thời kỳ khô hạn” trong đời sống người theo Chúa. Chúa nói rằng Ngài sẽ giống như một giếng phun nước trong cuộc đời một tín hữu. Các giếng phun nước sủi bọt lên với nguồn cung cấp nước lạnh, trong lành, không bao giờ cạn từ sâu thẳm lòng đất, làm dịu mọi cơn khát và luôn thỏa mãn. Đây là hình ảnh của sự giải khát tâm linh thuộc về người có Chúa Thánh Linh ngự trị bên trong.

Bạn đã bao giờ nghe người ta nói rằng họ đang trải qua một thời kỳ khô hạn trong đời sống người theo Chúa của họ chưa? Họ đang nói gì? Có phải họ đang nói rằng Chúa đã cạn hết nước? Bạn không bao giờ được để lảng vảng trong tâm trí rằng suối nước sống bên trong bạn sẽ có lúc bị giảm xuống mức nhỏ giọt. Bạn không cần phải chạy khắp cả nước để tìm kiếm những nguồn giải khát tâm linh. Các hội nghị, những cuộc tĩnh tâm và sách báo đều có thể mang lại sự khích lệ, nhưng nếu bạn là người theo Chúa, thì mạch nước sống đã lưu chuyển trong bạn rồi.

Có phải bạn đã trao đổi suối phun nước sống để lấy những bể chứa nhân tạo vốn chẳng thể nào giữ được nước không? Tại sao bạn lại trao đổi một giếng phun nước để lấy một bể nước đã vỡ? Giếng phun nước không cạn khô. Những bể nước vỡ thì sẽ cạn. Nếu bạn đang trải qua sự khô hạn về tâm linh ngay bây giờ, có phải vì bạn đã cố gắng tìm nguồn giải khát tâm linh cho mình từ các nguồn nước nhân tạo, vốn sẽ làm bạn thất vọng hoài? Chúa Giê-su đã mở rộng lời mời đến bạn khi Ngài nói: “Nếu ai khát, hãy đến với Ta và uống” (Giăng 7:37). Bạn đã được làm tươi mới bởi mạch nước sống mà chỉ mình Chúa Giê-su mới có thể cung cấp chứ?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)