Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 24/09 – Sự “Đi” Cho Tình Tương Giao

Ngày 24/09 – Sự “Đi” Cho Tình Tương Giao

“Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ”(Ma-thi-ơ 5:41)

Sự giảng dạy của Cưú Chúa chúng ta có thể tóm lược như sau: tình tương giao mà Ngài đòi hỏi nơi chúng ta là một sự việc không thể có được, trừ ra Ngài đã làm công việc phi thường đó của Ngài bên trong chúng ta. Chúa Giê-su Christ đòi hỏi môn đồ Ngài chớ hề để cho một mảy may dấu vết nào của sự tức giận trong lòng mình khi đối diện với sự áp bức và bất công. Không có mức độ hăng say nào có thể chịu đựng nỗi sức căng thẳng mà Chúa Giê-su Christ sẽ đặt trên đầy tớ Ngài. Chỉ có một sự kiện chịu đựng được sức căng thẳng đó, và đó là tình tương giao cá nhân với Cứu Chúa Giê-su Christ – một tình tương giao đã được tra xét, đã được thanh lọc, và đã được thử nghiệm cho đến khi chỉ còn lại một mục đích duy nhất và tôi có thể nói lên cách chân thật rằng, “Tôi có mặt ở đây là để Đức Chúa Trời sai tôi đi nơi nào mà Ngài muốn.” Mọi sự khác có thể trở nên lu mờ, nhưng tình tương giao đối với Cưú Chúa Giê-su Christ sẽ không hề như vậy.

Bài Giảng trên Núi không phải là các mục tiêu không thể đạt được; đó là sự xác nhận về mọi sự việc sẽ xảy ra cho tôi khi Chúa Giê-su Christ thay đổi bản chất tôi bằng cách đặt chính bản chất Ngài trong tôi. Chúa Giê-su Christ là Đấng duy nhất có thể thi hành Bài Giảng trên Núi cách trọn vẹn.

Nếu chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-su, chúng ta chắc chắn phải là các môn đồ được tạo dựng cách mầu nhiệm. Và bao lâu mà chúng ta vẫn duy trì lý trí hiểu biết của chúng ta về mục đích quả quyết làm môn đồ Ngài của chúng ta, thì chúng ta có thể biết chắc rằng chúng ta chưa thực sự là một môn đồ. Chúa Giê-su phán, “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn [và lập] các ngươi” (Giăng 15:16). Đây là đường lối mà ân điển của Đức Chúa Trời khởi sự. Đây là một sự bắt buộc mà chúng ta không bao giờ có thể trốn thoát; chúng ta có thể không vâng lời trong sự việc đó, nhưng tự chúng ta không thể nào khởi đầu hay tạo nên sự việc đó được. Chúng ta được kéo đến gần Đức Chúa Trời do công việc của ân điển lạ lùng của Ngài, và chúng ta không thể nào quay trở lại tìm dấu tích từ đâu mà công việc nầy được khởi đầu. Công việc tạo dựng một môn đồ của Đức Chúa Trời là siêu nhiên. Ngài không tạo dựng dựa trên bất cứ khả năng thiên nhiên nào của chúng ta cả. Đức Chúa Trời không bảo chúng ta làm các công việc có tính cách dễ dàng tự nhiên đối với chúng ta – Ngài chỉ bảo chúng ta làm các công việc tuyệt đối thích hợp với chúng ta xuyên qua ân điển Ngài, và đây chính là chỗ của thập tự giá mà chúng ta phải mang sẽ luôn luôn đến với chúng ta.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN