Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 25/01 – Hãy Nhìn Một Lần Nữa Và Tận Hiến

Ngày 25/01 – Hãy Nhìn Một Lần Nữa Và Tận Hiến

“Loài cỏ ngoài đồng… mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi…?” (Ma-thi-ơ 6:30)

Một lời phát biểu đơn sơ của Chúa Giê-su lại thường là một sự bối rối cho chúng ta, vì trong chúng ta không có sự đơn sơ. Làm thể nào chúng ta có được sự đơn giản, bình dị giống như Chúa Jêsus để nhờ đó chúng ta có thể hiểu được Ngài? Đó là nhờ chúng ta tiếp nhận Thánh Linh của Ngài, biết được Ngài, tin cậy Ngài, và vâng lời Ngài trong khi Ngài mang đến cho chúng ta lẽ thật của Lời Ngài, và đời sống sẽ trở nên đơn giản cách lạ lùng. Chúa Jêsus muốn chúng ta nghĩ đến “Loài cỏ ngoài đồng … mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay,” huống chi là chúng ta Ngài sẽ mặc cho đẹp hơn biết bao nhiêu, nếu chúng ta cứ giữ tình tương giao tốt đẹp với Ngài. Mỗi khi chúng ta thấy mình bị mất dấu tương giao với Đức Chúa Trời đó là vì chúng ta đã suy nghĩ cách bất kính và cho rằng chúng ta biết nhiều hơn Chúa Jêsus Christ. Chúng ta đã cho phép “sự lo lắng về đời nầy” xen vào bên trong chúng ta (Ma-thi-ơ 13:22), và quên hẳn sự ban cho “nhiều hơn nữa” của Cha chúng ta trên trời.
“Hãy xem loài chim trời…” (6:26). Công việc của chúng là cứ vâng theo bản năng Đức Chúa Trời đã phú cho chúng, và Đức Chúa Trời chăm sóc chúng. Chúa Giê-su đã nói, nếu bạn có sự tương giao tốt đẹp với Ngài và vâng phục Thánh Linh Ngài đang ngự bên trong bạn, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ săn sóc bạn, ngay cả những sợi tóc của bạn.
“Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng…” (6:28). Chúng lớn lên tại nơi mà chúng đã được trồng xuống. Nhiều người trong chúng ta từ chối không chịu lớn lên ở chỗ mình đã được Đức Chúa Trời trồng xuống. Do đó chúng ta không châm rễ được ở nơi nào cả. Chúa Giê-su đã phán, nếu chúng ta vâng theo đời sống của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta, Ngài sẽ săn sóc mọi sự khác cho chúng ta. Có phải Chúa Giê-su đã “dối” với chúng ta không? Bạn có đang kinh nghiệm sự “nhiều hơn biết bao” mà Ngài đã hứa không? Nếu chúng ta chưa nhận được, đó là vì chúng ta không vâng theo đời sống Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta và đã để tâm trí mình ngổn ngang với bao nỗi lo lắng và bối rối. Chúng ta đã đánh mất bao nhiêu thời gian để cứ hỏi Đức Chúa Trời những câu hỏi vô nghĩa, trong khi đáng ra chúng ta được hoàn toàn tự do tập trung tâm trí mình vào công tác phục vụ Ngài! Tận hiến là một hành động liên tục tách rời khỏi mọi sự trừ ra công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi. Đây không phải là kinh nghiệm của một lần rồi thôi nhưng là một tiến trình liên tục. Có phải tôi đang tiếp tục tách mình ra khỏi mọi sự và hằng ngày chỉ nhìn xem Đức Chúa Trời thôi không?
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN