Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 28/12 – Kẻ Trốn Chạy Hay Môn Đồ?

Ngày 28/12 – Kẻ Trốn Chạy Hay Môn Đồ?

“Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa” (Giăng 6:66)

Khi Đức Chúa Trời, bởi Đức Thánh Linh xuyên qua Lời Ngài, ban cho bạn một khải tượng rõ rệt về ý chỉ của Ngài, bạn phải “đi trong sự sáng” của khải tượng đó (1 Giăng 1:7). Mặc dù tâm thần và trí não bạn có thể xúc động vô hạn vì cớ đó, nếu bạn không “đi trong sự sáng” của khải tượng đó bạn sẽ bị lún xuống mức độ của một nô lệ không hề được Cứu Chúa hình dung thấy đến. Không vâng phục “sự hiện thấy trên trời” dựa theo lý trí bạn sẽ làm bạn trở nên nô lệ cho các ý kiến và quan điểm hoàn toàn xa lạ, không thuộc của Chúa Giê-su Christ. Đừng bao giờ nhìn vào người khác và nói, “Ồ, nếu người đó có thể có các ý kiến đó và thành tựu, thì tại sao tôi không thể như vậy được?” Bạn phải “đi trong sự sáng” của khải tượng đã ban cho bạn. Đừng nên so sánh bạn với người khác hay xét đoán họ – đó chỉ là điều giữa Đức Chúa Trời và chính họ thôi. Khi bạn nhận ra rằng một trong các ý kiến ưa chuộng và kiên cố của bạn đối lập với “sự hiện thấy trên trời,” đừng nên bắt đầu tranh luận với nó. Nếu bạn cải vả và lý luận, một cảm xúc của quyền sở hữu và quyền hạn cá nhân sẽ xuất hiện trong bạn – các sự việc mà đối với Chúa Giê-su không có chút giá trị nào cả. Ngài chống lại các sự việc nầy vì là cội rễ của các sự việc xa lạ, không thuộc của Ngài – “vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (Lu-ca 12:15). Nếu chúng ta không thấy và hiểu được điều nầy, đó là vì chúng ta đang bỏ qua các nguyên tắc căn bản của sự dạy dỗ của Cưú Chúa chúng ta.

Khuynh hướng của chúng ta là cứ ngã ra và tắm mình trong vũng ký ức của kinh nghiệm tuyệt diệu chúng ta đã trải qua lúc Đức Chúa Trời bày tỏ ý chỉ Ngài cho chúng ta. Nhưng nếu một tiêu chuẩn của Thánh kinh Tân ước được tiết lộ cho chúng ta qua ánh sáng của Đức Chúa Trời, và chúng ta không cố gắng sống cho được ngang hàng với tiêu chuẩn đó, hoặc ngay cả cảm thấy có khuynh hướng làm việc đó, thì chúng ta bắt đầu tái phạm tội lỗi. Có nghĩa lương tâm bạn không đáp ứng lại với lẽ thật. Bạn không thể nào còn giống như trước nữa sau khi một lẽ thật được bày tỏ cho bạn. Giây phút đó đánh dấu bạn sẽ là một người tiếp tục tận hiến càng hơn nữa trong vai trò một môn đồ của Chúa Giê-su Christ, hoặc là một người quay trở lại làm một kẻ trốn chạy.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN