Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 29/03 – Thiêng Liêng Hay Cứng Cỏi Đối Với Đức Chúa...

Ngày 29/03 – Thiêng Liêng Hay Cứng Cỏi Đối Với Đức Chúa Trời?

“Đức Giê-hô-va thấy … chẳng ai cầu thay thì lấy làm lạ lùng.” (Ê-sai 59:16)

Lý do nhiều người trong chúng ta ngưng cầu nguyện và trở nên cứng cỏi đối với Đức Chúa Trời là vì sự cầu nguyện của chúng ta chỉ dựa theo các hứng thú gây nên bởi các xúc động nhất thời. Thoạt nghe rất tốt đẹp khi chúng ta nói chúng ta cầu nguyện, chúng ta đọc các sách vở về sự cầu nguyện cho biết sự cầu nguyện rất có ích lợi – và tâm trí chúng ta sẽ được yên tịnh, linh hồn chúng ta sẽ được nâng cao hơn khi chúng ta cầu nguyện. Nhưng trong câu Kinh thánh trên tiên tri Ê-sai đã bao hàm sự kinh ngạc của Đức Chúa Trời về cách suy nghĩ như vậy đối với sự cầu nguyện.

Sự thờ phượng và sự cầu thay cần phải đi đôi với nhau; sự kiện nầy không thể thực hiện được nếu không có sự kiện kia hỗ trợ. Sự cầu thay có nghĩa chúng ta nâng mình lên đến tận điểm hội kiến với tâm trí của Đấng Christ về người mà chúng ta đang cầu thay cho (xem Phi-líp 2:5). Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta nói như diễn thuyết với Ngài về thể nào là một sự cầu nguyện hưũ hiệu. Hiện chúng ta đang thờ phượng Chúa hay chúng ta đang tranh luận với Ngài bằng cách nói, “Nhưng thưa Chúa, con thật không thấy được cách nào Ngài sẽ làm việc đó”? Đây chắc chắn là dấu hiệu chúng ta không đang ở trong sự thờ phượng. Khi chúng ta bị mất ánh sáng của Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên cứng cỏi và độc đoán. Chúng ta vất lời cầu nguyện của chúng ta lên ngôi Ngài và đọc lên cho Ngài các điều mình muốn Ngài làm. Chúng ta không thờ phượng Ngài, cũng không tìm kiếm sự hoà hợp giữa tâm trí chúng ta và tâm trí Đấng Christ. Và nếu lòng chúng ta cứng cỏi đối với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ trở nên cứng cỏi đối với người khác.

Hiện chúng ta có thờ phượng Đức Chúa Trời theo đường lối mà nhờ đó chúng ta được vươn lên cao để có thể nắm lấy Ngài, để có được sự liên hệ mật thiết đến như vậy với Ngài và nhờ đó chúng ta biết rõ tâm trí Ngài đối với người mà chúng ta đang cầu thay cho? Chúng ta đang sống trong tình tương giao thiêng liêng với Đức Chúa Trời, hay chúng ta đang trở nên cứng cỏi và độc đoán đối với Ngài?

Bạn có nhận thấy bạn đang ưu tư vì không có ai đang làm người cầu thay cách thoả đáng không? Nếu vậy, chính bạn hãy làm người đó. Hãy làm người thờ phượng Đức Chúa Trời và sống trong sự tương giao thiêng liêng với Ngài. Hãy liên hệ thực sự vào công việc cầu thay, hãy nhớ rõ đây thực sự là một công tác – một công tác phục vụ đòi hỏi tất cả nghị lực của bạn, nhưng không có một sự nguy hiểm nào hay một cạm bẫy nào ẩn nấp phía sau. Chức vụ rao giảng tin lành có sự nguy hiểm của nó, nhưng chức vụ cầu thay tuyệt đối không có bất cứ một hiểm nguy nào.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN