Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 7/3: CHÚA THÁNH LINH ĐÃ ĐẶT BẠN Ở ĐÂU?

Ngày 7/3: CHÚA THÁNH LINH ĐÃ ĐẶT BẠN Ở ĐÂU?

Ngày 7 tháng Ba

CHÚA THÁNH LINH
ĐÃ ĐẶT BẠN Ở ĐÂU?

Chúa Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người,
cho ai nấy đều được sự ích chung.
-1Cô-rinh-tô 12:7-

Ngay thời khắc bạn được tái sinh, là bạn nhận được Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là một quà tặng. Chúa không cho bạn một điều gì đó, Ngài ban cho bạn chính Ngài. Chúa Thánh Linh là Thiên Chúa. Khi Ngài sống sự sống của Ngài qua bạn, bạn được Thiên Chúa toàn năng ngự trong lòng bạn, thực thi những mục đích của Ngài. Thánh Linh sẽ biểu hiện chính Ngài qua đời sống của bạn, không phải cho sự tốt lành của bạn mà thôi, nhưng còn vì lợi ích của những người xung quanh bạn nữa.

Thánh Linh sẽ dẫn đưa bạn vào một thân thể hội thánh, nơi đó Ngài có thể chăm sóc mỗi một người trong thân thể đó qua bạn (1 Cô-rinh-tô 12:18). Chúa không thêm bạn vào một thân thể hội thánh chỉ để làm một người quan sát. Thánh Linh trao một sứ mạng cho bạn trong thân thể đó, và Ngài sẽ trang bị bạn bằng sự hiện diện của Ngài cho công việc này.

Trong Cựu Ước, Chúa trao những sứ mạng đặc biệt cho các tôi tớ Ngài rồi ban Thánh Linh Ngài trên họ để ban năng lực cho họ hoàn thành công việc của mình. Trong Tân Ước, Chúa cắt đặt mỗi thành viên như một chi thể cần thiết của một thân thể sống động. Ngài đặt Thánh Linh Ngài trong mỗi tín hữu và biểu hiện chính Ngài qua tín hữu đó để khích lệ và trang bị cho mọi thành viên khác của thân thể ấy. Mạng lệnh mà Chúa trao phó thật hứng thú biết bao! Ngày nay, Chúa Thánh Linh trang bị cho các tín hữu bởi vì Ngài trao cho mỗi tôi tớ của Ngài một nhiệm vụ.

Sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống bạn có ích lợi thế nào cho những người xung quanh bạn? Chúa đã trang bị cho bạn điều chính xác cần thiết để gây dựng thân thể mà Ngài đã đặt bạn vào. Nếu bạn để cho Chúa Thánh Linh tự do hành động trong bạn, thì kết quả là những người khác sẽ được phước.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN