Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 05/08: KHÔNG ĐIỀU NÀO KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN

TNHN 05/08: KHÔNG ĐIỀU NÀO KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN

KHÔNG ĐIỀU NÀO KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN

”Bây giờ tôi sắp sửa đi qua con đường mà mọi loài trên đất đều phải đi. Từ trong đáy lòng và trong linh hồn anh chị em, tất cả anh chị em đều biết rõ rằng mọi điều tốt đẹp mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã hứa với anh chị em, thì không một điều nào Ngài không thực hiện. Tất cả đều được ứng nghiệm cho anh chị em; không điều nào là không được thực hiện.” Giô-suê 23:14

Gần cuối đời mình, Giô-suê đã dành ra thời gian cùng với dân Y-sơ-ra-ên nhìn lại tất cả những gì Chúa đã làm cho họ từ khi họ chập chững những bước đầu tiên theo Ngài. Chúa đã giao cho họ một nhiệm vụ không thể thực hiện được: đó là chinh phục xứ ngoại bang và thù địch vốn có những thành trì kiên cố và những đội quân hùng mạnh hơn đội quân của họ. Dân Y-sơ-ra-ên cứ phải tiến lên mà không được trang bị gì khác hơn là lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ đi cùng họ và chăm sóc họ. Giờ đây Giô-suê nhìn lại kinh nghiệm của họ, và nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên rằng Chúa giữ mọi lời Ngài đã hứa. Họ đã kinh nghiệm vô số chiến thắng, và đã thưởng thức sự chu cấp của Chúa cho mọi nhu cầu.

Đôi lúc, sự nhận thức sau khi chuyện xảy ra mới cho chúng ta thấy một bức tranh rõ ràng về việc Chúa đã từng thành tín biết bao. Trong cơn khủng hoảng, chúng ta thường bị cám dỗ tự hỏi không biết Chúa có thành tín với những lời Ngài hứa không. Chúng ta tập trung vào các nan đề của mình, nên lòng chúng ta tin cậy nơi Chúa bắt đầu lung lay. Hai mươi bốn năm sau khi Chúa hứa ban cho Áp-ra-ham và Sa-ra một con trai, họ vẫn cứ chờ đợi Chúa thực hiện lời hứa của Ngài. Nhưng trong năm thứ 25, Áp-ra-ham và Sa-ra đã có thể nhìn lại và thấy được Chúa vẫn luôn thành tín. Khi Đa-vít đang chạy trốn để bảo toàn mạng sống mình, rất có thể ông đã không chắc chắn Chúa sẽ làm cách nào để giữ lời Ngài đã hứa đặt ông làm vua. Nhưng đến cuối triều đại lâu dài và thịnh vượng của mình, Đa-vít có thể nhìn lại cách Chúa đã từng giữ vẹn toàn mọi lời hứa như thế nào.

Bạn cũng có thể nương dựa nơi sự thành tín của Chúa. Bạn có đang trong cơn khốn khó không? Hãy nắm chắc những lời hứa của Chúa! Ngài sẽ không quên những lời Ngài hứa với bạn. Hãy nhìn lại hành trình của bạn khi bước theo Chúa, và kể lại biết bao lần Chúa đã thành tín với lời Ngài. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN