TNHN 05/09: HÃY CHO KHÔNG 

HÃY CHO KHÔNG 

“Các ngươi đã được cho không,
cũng hãy giúp không cho người khác.”

 Ma-thi-ơ 10:8

Không có chỗ cho những kẻ bủn xỉn trong vương quốc của Chúa. Khi chúng ta bắt đầu tranh chiến trong lòng về việc cho đi những gì mình có cho người khác, là lúc chúng ta quên mất mình đã nhận được tài sản đang có từ nơi nào. Mọi thứ tốt đẹp mà chúng ta đã từng nhận được đều đến từ Chúa (Gia-cơ 1:17). Mọi thứ chúng ta có được đều tùy thuộc vào ân điển của Ngài (1 Cô-rinh-tô 4:7). Gióp đã tóm tắt chính xác tình trạng của chúng ta: “Tôi trần truồng ra khỏi lòng mẹ; tôi sẽ trần truồng mà trở về; Chúa ban cho, rồi Chúa lại cất đi [rồi chúng sẽ không còn nữa]. Chúc tụng danh Chúa” (Gióp 1:21).

Chúng ta dễ dàng giả định quyền sở hữu tài sản là của mình, như thể chúng đều là những thứ mình tự kiếm được, vì thế chúng ta cho mình cái quyền sử dụng chúng. Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta sẵn sàng cho không của cải của mình đi cách vui lòng như chúng ta đã từng nhận lãnh chúng vậy. Hẳn phải là một niềm vui thỏa cho chúng ta khi trao tặng cho người khác những gì mình có (2 Cô-rinh-tô 9:7). Chúng ta phải là một ống dẫn để qua đó Chúa có thể tuôn đổ phước hạnh của Ngài, và biết rằng chúng ta sẽ phân phát các phước hạnh ấy cho mọi người quanh mình. Đôi khi chúng ta công bố rằng mình đang cố gắng trở thành những người quản lý tốt các tài sản của mình, nhưng thật ra chúng ta đang rất ích kỷ.

Nếu bạn tranh chiến và cảm thấy khó để ban tặng cho người khác, tức là bạn đã trở nên gắn bó với món quà hơn là với Đấng ban tặng những món quà ấy. Câu chuyện về một vị quan trẻ giàu có cho thấy bi kịch của những ai quá gắn bó với của cải đời này (Lu-ca 18:18-24). Hãy suy ngẫm về tất cả những điều Chúa đã ban cho bạn (Giăng 3:16). Hãy quyết tâm bày tỏ lòng biết ơn của bạn đối với Ngài qua việc cho đi của mình. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)