Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TNHN 05/12: NẮM CHO CHẮC

NẮM CHO CHẮC

Nhưng hãy tra xét mọi sự, những gì tốt thì giữ lấy,
những gì gian tà dù dưới bất cứ hình thức nào, hãy tránh xa.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21-22

Hãy nắm cho chắc điều gì là tốt lành, bằng không thế gian sẽ lấy nó đi mất. Sa-tan là kẻ thù truyền kiếp của điều tốt lành. Khi hắn thấy những gì Chúa ban cho A-đam và Ê-va là tốt lành, thì hắn bèn lập mưu để cướp những điều đó đi khỏi họ. Khi hắn thấy vua Đa-vít đang làm đẹp lòng Chúa, hắn đã tìm cách phá hoại mối tương giao giữa Đa-vít với Chúa. Đừng bao giờ coi điều tốt lành trong đời bạn là hiển nhiên mà có. Nếu bạn không giữ chắc lấy nó, nó có thể bị mất đi.

Người ta sẽ thách thức việc tốt lành mà bạn đang thực hành. Họ có thể phê phán tiêu chuẩn đạo đức của bạn, cách nuôi dạy con cái của bạn, cách bạn sử dụng tiền bạc, hoặc sự tham gia của bạn trong hội thánh. Những áp lực về thời giờ sẽ tấn công điều tốt lành trong đời bạn. Thời gian bạn dành để cầu nguyện, để học Kinh Thánh, để ở cùng gia đình và phục vụ trong hội thánh đều sẽ bị áp lực bởi nhiều hoạt động khác đòi thời gian mà bạn phải đối diện. Bạn có thể dâng hiến quảng đại cho hội thánh và cho những công tác khác trong Đạo, nhưng bạn sẽ bị cám dỗ tiêu tiền của mình một cách ích kỷ và giảm thiểu tài chánh với điều tốt lành bạn đang làm.

Kinh Thánh mặc khải giải pháp để nắm cho chắc điều gì là tốt lành -đó là lánh xa mọi hình thức của sự dữ. Điều gian ác cướp đi khỏi bạn những gì Chúa muốn dành cho bạn. Một người bạn đời và một gia đình là những phước hạnh lớn lao, nhưng sự ác đức của tội ngoại tình có thể cướp đi điều tốt đẹp mà Chúa đã ban. Cầu nguyện là một món quà tuyệt vời từ Chúa mà đến. Nhưng tội lỗi cướp mất quyền năng của lời cầu nguyện (Ê-sai 1:15). Nếu bạn không lánh xa điều ác, nó sẽ cướp đi khỏi bạn những điều tốt đẹp mà Chúa đã ban cho. Những điều răn của Chúa không phải để hạn chế bạn đâu: chúng giải thoát cho bạn được tự do kinh nghiệm điều tốt nhất của Chúa. Phải chăm chú lánh xa mọi hình thức của sự dữ, rồi bạn sẽ tự do tận hưởng được mọi điều tốt lành mà Chúa dành cho bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN