Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 06/12: MỘT TẤM LÒNG YÊU MẾN CHÚA

TNHN 06/12: MỘT TẤM LÒNG YÊU MẾN CHÚA

MỘT TẤM LÒNG YÊU MẾN CHÚA

Vì Ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn vật hiến tế,
muốn sự nhận biết Ðức Chúa Trời hơn các của lễ thiêu
(Ô-sê 6:6).

không có số lượng hoạt động nào thay thế được một tấm lòng ngay thẳng đối với Chúa. Qua nhiều thời đại dân Chúa đã được thuyết phục rằng họ có thể làm đẹp lòng Ngài qua việc phục vụ và những lễ dâng của họ, bất kể trạng thái tấm lòng của họ thế nào. Vua Sau-lơ đã dâng cho Chúa những lễ dâng quảng đại với hy vọng Chúa sẽ bỏ qua sự bất tuân của ông (1 Sa-mu-ên 15:22-23). Đa-vít có thể đã giả định rằng sau tất cả những gì ông đã làm vì Chúa, Ngài sẽ bỏ qua tội lỗi của ông (2 Sa-mu-ên 12:7-15). A-na-nia và Sa-phi-ra đã nghĩ rằng quà tặng quảng đại họ dâng cho hội thánh sẽ bù đắp cho sự gian dối của họ (Công vụ 5:1-11). Phao-lô chắc chắn là người đã nghĩ rằng lòng nhiệt thành của mình sẽ làm đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, sau khi cải đạo, ông đã kết luận rằng ngay cả khi ông có đức tin đến nỗi có thể dời non chuyển núi, đem tất cả tài sản mình có ra bố thí cho người nghèo, và hiến thân để chịu hỏa thiêu cho Chúa, nhưng lại có một tấm lòng không ngay lành, thì tất cả những điều ấy chẳng ích gì (1 Cô-rinh-tô 13:1-3).

Chúng ta cũng dễ có cùng những hiểu lầm như tất cả những người này. Chúng ta có thể bị lừa dối khi giả định rằng Chúa chí thú đến những việc chúng ta làm cho Ngài hơn là Ngài quan tâm đến tình trạng tấm lòng của chúng ta. Chúa đã luôn nói rõ rằng Ngài sẽ không vui ngay cả với những lễ dâng quảng đại nhất và cả sự phục vụ sốt sắng nếu tấm lòng chúng ta không ngay thẳng với Ngài (Mi-chê 6:6-8). Bất kể chúng ta làm nhiều cỡ nào trong việc phụng sự Chúa, bất kể chúng ta tích cực trong hội thánh ra sao, bất kể danh tiếng của chúng ta trong cộng đồng tín hữu được tôn vinh đến đâu, Ngài vẫn không bỏ qua một tấm lòng tội lỗi. Mong muốn của Chúa là chúng ta tận hiến bản thân để nhận biết Ngài và yêu mến Ngài với tất cả trái tim mình.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN