Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 06/10: LỜI CẦU NGUYỆN THAY ĐỔI BẠN

TNHN 06/10: LỜI CẦU NGUYỆN THAY ĐỔI BẠN

LỜI CẦU NGUYỆN THAY ĐỔI BẠN

“Nhưng bây giờ con cầu xin Ngài tha tội cho họ,
bằng không, xin Ngài xóa tên con khỏi sách Ngài đã viết.”
(Xuất Hành 32:32)

Lời cầu nguyện không nhằm mục đích thay đổi Chúa; cầu nguyện được dùng để thay đổi chính chúng ta. Cầu nguyện không phải là kêu cầu Chúa đến chúc phước cho những hoạt động của chúng ta. Đúng hơn, việc cầu nguyện đưa chúng ta vào sự hiện diện của Chúa, cho chúng ta biết ý muốn của Ngài, và chuẩn bị cho chúng ta vâng phục Ngài.

Môi-se lên núi Si-nai và dành bốn mươi ngày để tương giao với Chúa. Chúa đã chỉ cho ông thấy sự gian ác của dân Y-sơ-ra-ên (Xuất 32:7). Môi-se đã không hề biết tình trạng tuyệt vọng của họ; ông cũng chẳng nhận ra sự đoán phạt Chúa sắp giáng trên họ cho đến khi Chúa bày tỏ điều đó với ông. Khi Chúa khiến cho Môi-se ý thức được tất cả những gì đang cận kề nguy hiểm, ông cảm thấy thương xót cho dân tộc mình y như Chúa đang thương xót họ. Môi-se trở nên sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho dân tộc ương ngạnh của ông. Trong lời cầu thay đầy lòng vị tha và cương quyết, Môi-se đề nghị xóa tên mình khỏi sách sự sống miễn là Chúa tha mạng cho dân tộc ông. Trong thời gian Môi-se ở cùng Chúa, Ngài đã hình thành một con người cầu thay mạnh mẽ cho dân Ngài.

Chúa sẽ sử dụng thời gian cầu nguyện của bạn để làm mềm lòng bạn và thay đổi sự tập trung của bạn. Khi bạn cầu thay cho người khác, Chúa Thánh Linh sẽ hoạt động trong lòng bạn để khiến bạn có lòng thương cảm với họ y như Chúa thương xót họ (Rô-ma 8:26-27). Nếu bạn chưa yêu thương người khác như bạn đáng lẽ phải thương yêu, thì hãy cầu nguyện cho họ. Nếu bạn chưa tích cực trong việc phụng sự Chúa như bạn biết Ngài muốn bạn phải làm, hãy bắt đầu cầu nguyện. Bạn không thể nào được Chúa thân thiết bày tỏ cho biết tấm lòng của Ngài mà vẫn còn tự mãn. Thời gian bạn dành cho Chúa sẽ thay đổi bạn và khiến bạn ngày càng trở nên giống Chúa Giê-su Christ hơn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN