Thứ Hai, Tháng Tư 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 10/08: BẰNG CHỨNG TỪ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

TNHN 10/08: BẰNG CHỨNG TỪ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

BẰNG CHỨNG TỪ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

“Bây giờ tôi đứng đây, xin anh chị em hãy nói ra trước mặt Chúa và trước mặt người được xức dầu của Ngài, để xem tôi có lấy bò của ai, hoặc lấy lừa của ai, hoặc lừa gạt người nào để lấy gì của ai chăng? Tôi có áp bức ai, hoặc có nhận của hối lộ của ai mà nhắm mắt làm ngơ chăng? Nếu có, tôi xin bồi hoàn cho anh chị em.” Họ đáp: “Cụ không lừa gạt chúng tôi, không áp bức chúng tôi, và cũng không lấy gì từ tay ai cả.” 1 Sa-mu-ên 12:3-4

Có một sự tự do đi kèm với việc không có gì phải dấu diếm. Sống cuộc đời chính trực sẽ cho bạn thứ tự do này. Nếp sống liêm chính của bạn được đánh giá không phải do điều bạn nói về chính mình, nhưng bởi điều Chúa và người khác nói về bạn. Sa-mu-ên đã sống trọn đời mình giữa vòng con dân của Chúa. Những người lãnh đạo trước ông đã không trung thực, mà còn tham ô nữa; do đó cũng rất dễ cho Sa-mu-ên nhượng bộ trong cách hành xử của mình. Tuy nhiên, gần cuối đời, Sa-mu-ên có thể mạnh dạn đứng trước đồng bào mình và yêu cầu họ chỉ ra bất kỳ sự vi phạm nào mà ông đã từng mắc lỗi với họ. Họ không thể nghĩ tới một sai sót nào.

Trong địa vị lãnh đạo của ông, Sa-mu-ên đã có thể lợi dụng người khác. Nhưng vì ông rất thận trọng kiểm soát những động lực của mình và giữ các mối quan hệ không chỗ trách được, nên Sa-mu-ên có thể dạn dĩ yêu cầu mọi người báo cáo cho biết ông đã có ngược đãi họ bằng bất kỳ cách nào không. Phải can đảm lắm mới có thể để người khác “mổ xẻ” cuộc đời mình như vậy, nhưng Sa-mu-ên không sợ điều người khác sẽ nói gì về mình. Ông đã không cần phải trốn tránh những người mà ông từng phạm lỗi. Ông có một niềm xác tín xuất phát từ nếp sống không chỗ trách được của mình.

Nếu bạn từng đối xử bất công với người khác, bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay bạn có thể quyết định sống một cuộc đời hoàn toàn liêm chính. Nếp sống công chính giải thoát bạn được tự do đối diện với bất kỳ ai một cách đường đường chính chính, biết rằng mình đã cư xử với một phong cách giống như Chúa Giê-su Christ. Nếu danh tiếng của bạn bị vẩn đục, hãy tìm sự tha thứ từ những người mà bạn từng xúc phạm. Hãy xin Chúa dẫn dắt bạn mỗi ngày trong các mối quan hệ để bạn không phải hối tiếc về cách cư xử của mình đối với người khác. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN